1.sz.melléklet

Az ellenőrző pontok közötti átmenetek értékelése

1. Alapfogalmak:

Átmenet: két ellenőrző pont közötti szabadon választott útvonal.

A pályakitűzés szempontjából átmenetnek értelmezhetjük azon útvonalak összességét, amelyeket a csapat (versenyző) a lehető legrövidebb idő alatt végrehajt. Így a racionális átmenet a menetidő függvényében értelmezhető.

Logikus (optimális) átmenet: az útvonal, amelyen a csapat (versenyző) - figyelemmel a terep adottságaira - a legkisebb energia ráfordítással tud végighaladni.

Az átmenetek részelemei:

Vezetővonal-követés: minden olyan (síkrajzi, vízrajzi, domborzati, növényzeti) objektumon, vagy vonalas tereptárgyon, objektum mentén való haladás, amely egy bizonyos pontból egy bizonyos (fix) pontba vezet.

Felfogóvonal : az útvonalat keresztező, jól felismerhető és észrevehető vonalas tereptárgy, amely a terepi helyzet meghatározásban segíti a csapatot (versenyzőt).

Iránymenet: a térképről tájoló segítségével vagy a feladatban meghatározott irányszög szerinti haladás a terepen a kijelölt célpont elérésére.

Durva iránymenet : közelítő pontosságú iránymenet felfogóvonal elérése céljából.

Pontos iránymenet : egy adott kisméretű tereptárgy iránymenettel való elérése.

Szintmenet : domborzati idom egy magassági metszeti síkján való haladás.

Egyelemű átmenet : a két pont közötti haladás egy átmenet részelem segítségével megoldható.

Kombinált (összetett) átmenet : a két pont közötti haladás csak több átmenet-részelem alkalmazásával oldható meg.

2. A két ellenőrző pont közötti átmenetek nehézségi foka:

(Erdővel) fedett terepen

Igen könnyű átmenet (1pont): egyelemű átmenet, amely megoldható vezetővonal-követéssel.

Könnyű átmenet (2 pont): kombinált átmenet, amely megoldható durva iránymenettel és vezetővonal-követéssel.

Közepes nehézségű átmenet (3 pont): kombinált átmenet, amely durva iránymeneten, és/vagy a vezetővonal-követésen kívül kikényszerít rövid iránymenetet, vagy szintmenetet. Az ellenőrző pont a haladási irányból a felfogóvonal mögött van.

Nehéz átmenet (4 pont):

- egyelemű átmenet, amely hosszú ( kb.150-200 m-nél hosszabb) pontos iránymenetet, vagy szintmenetet kényszerít ki a csapatból (versenyzőből),

- kombinált átmenet, amely a durva iránymeneten és/vagy a vezetővonal-követésen kívül kikényszerít hosszú (150-200 m) iránymenetet, vagy szintmenetet. Az ellenőrző pont haladási irányból a felfogóvonal előtt van.

Igen nehéz átmenet (5 pont):

- egyelemű átmenet, amely nagyon hosszú (400-500 m) iránymenetet vagy szintmenetet tartalmaz. Az ellenőrző pont a haladási irányból a felfogóvonal előtt van, a felfogóvonal láthatóságánál nagyobb távolságra.

- kombinált átmenet, amely hosszú iránymeneteket (150-200 m) és hosszú (150-200m) szintmenetet tartalmaz. Az ellenőrző pont a haladási irányból a felfogóvonal előtt van, a felfogóvonal láthatóságánál nagyobb távolságra.

- kombinált átmenet, amely nagyon részletgazdag térkép apró részleteinek olvasását igényli irány- vagy szinttartás közben (pl. töbrös, homokbuckás).

Pontérték módosító tényezők:

A felsorolt átmenet - fokozatok

3. Verseny nehézségi foka, tájékozódási szempontból
Számítás alapja: pontérték
átmenetek száma
Nagyon könnyű verseny: 0,1 - 1,5 pont
Könnyű verseny: 1,6 - 2,5 pont
Közepes nehézségű verseny: 2,6 - 3,5 pont
Nehéz verseny: 3,6 - 4,0 pont
Nagyon nehéz verseny: 4,1 - 4,9 pont

Kategóriánkénti nehézségi fokozatok:

Megjegyzés: Az 5 pontot elérését megkísérelni sem célszerű. Valójában terepeink részletgazdagsága és a versenyzők terhelhetősége sem teszi lehetővé a 4,5 pont feletti átlag elérését.2.sz melléklet

Az ellenőrző pont minősítése

Tájékozódási szempontból az ellenőrző pont adott irányból megközelítve, adott sorrendben érintve, a versenymódot és a napszakot figyelembe véve könnyű, középnehéz, nehéz és igen nehéz ellenőrző pont lehet. Az ellenőrző pont minősítését az adott pályán az összes körülmény gondos mérlegelésével kell meghatározni. A főbb minősítési szempontok a következők.

Könnyű ellenőrző pont az, amely a térképen és a valóságban jól felismerhető jellegzetes terepvonalon, jelzett úton, kocsiúton, erdei országúton, széles kitisztított nyiladékban (erdővágásban), nagy tereptárgyon (esőház, menedékház, kilátó, stb.) van. Könnyű az ellenőrző pont akkor is, ha az előbbiekben meghatározott helyeken haladva a pont tárgya vagy jelölése látható.

Középnehéz ellenőrző pont , ha a könnyű ellenőrző pontnál meghatározott út, tereptárgy, útkeresztezés közeli környezetben (75 méteren belül) van úgy elhelyezve, hogy arról sem a pontot alkotó tereptárgy, sem a pont jelzése nem látható, rávezető jelzés, tábla nincs a közelben. Középnehéz az ellenőrző pont akkor is, ha a haladási irányból könnyen bemérhető ill. a térképen és a valóságban jól felismerhető közeli azonosítási pontról könnyen megtalálható tereptárgyról, vagy a terepen is felismerhető kitaposott ösvényen, kocsiúton, markáns terepvonalon van. Középnehéz ellenőrző pont az is, amely relatív nagyméretű, 25 m-es környezetében látható tárgyon van (pl. nagyobb szikla, jól látható vadles, háromszögelési gúla, stb..).

Nehéz ellenőrző pont, a könnyűnek, ill. a középnehéznek nem minősülő ellenőrző pontok közül az, amely:

Igen nehéz ellenőrző pont, az az ellenőrző pont amelynek:

Az ellenőrző pontok száma a versenypályán

A versenyterep sajátosságai, a verseny fokozata határozza meg a kitűzendő ellenőrző pontok számát egy-egy kategóriában. Előírás ezért, az ellenőrző pontok számára nem tehető, a következő táblázat csak ajánlás:
A verseny fokozata: felsőfokú középfokú alapfokú
Ellenőrző pontok száma:
minimum 12 8 6
maximum 30 20 15

továbbá a rajt és célállomás.

A táblázat szerinti számba beleértendő a kötelező útvonalon elhelyezett több érintendő ellenőrző pont külön-külön. Az irány- és a távolságfésű egy-egy ellenrőrző pontnak számít.

A verseny fokozatának megfelelő minősítésű pontok száma:

Az indítóállomás és a célállomás kivételével a verseny fokozatának megfelelően a versenypálya ellenőrzőpontjait a következő táblázat szerinti minősítéssel kell kialakítani a pálya összes pontjának %-ban.
A verseny fokozata Felső(I.) Közép(II.) Alap(III.)
Igen nehéz ellenőrző pont 10 - 35 5 - 25 nincs
Nehéz ellenőrző pont 50 - 75 30 - 55 0 - 20
Közepes ellenőrző pont 10 - 30 30 - 55 20 - 60
Könnyű ellenőrző pont 0 - 20 5 - 30 40 - 80

Amennyiben az alsó határ nem 0, az legalább 1 ellenőrzőpontot jelent.

Megjegyzés: Az ellenőrző pontok nehézségi fokának meghatározása csak közelítően lehetséges. Különösen kell ügyelni arra, hogy alapfokú versenyen a felesleges erőfeszítés elkerülése érdekében igen nehéz ellenőrző pont ne kerüljön kitűzésre.Versenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja