KIRÁNDUL A CSALÁD

Kerékpáros útvonalajánlat:

NAGYKÁTA VÁ. - TÁPIÓBICSKE - PÁND - KÁVA - GOMBA - MONOR - PÉTERI - GYÖMRŐ VÁ.

40 km, kisforgalmú közutakon, dimbes-dombos tájakon

Induló és célállomásunk egyaránt a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon található.

Nagykátán elhagyva az állomás épületét, jobbra fordulunk, majd a 311 sz. főúthoz érve, újra jobbra megyünk. Ez a mellékút Tábióbicskére vezet. Átmegyünk a vasúti síneken, jobbról még elkísérnek Nagykáta házai, aztán szőlők, gyümölcsösök közé érünk. A Felső-Tápió hídjánál balról a "Tavaszi hadjárat" nevezetes csatájára emlékeztet a szobor. Tápióbicskére érve az Alsó-Tápió hídja után jobbra fordulunk, egy darabig a Úri-patak völgyében vezet az út, aztán egy derékszögű balkanyarral felkapaszkodunk Pánd községbe. A templomnál újabb kanyar következik - most - jobbra. Továbbra is felfelé megy az út. Káva faluba viszonylag sík út vezet, majd megkezdjük a leereszkedést. A templomnál éles jobb kanyar és tovább tart a lejtő. (Ha egyenesen megyünk tovább, Pilis községbe jutunk.) Újra csak egy patak völgyet követve érünk be Bényére, majd némi emelkedővel a vele majdnem egybeépült Gombára. Egyenesen megyünk tovább. (Jobbra - némi hullámvasút árán - Úrin át, Sülysápra tekerhetünk.) A falu utáni erdősaroktól már gurulunk.

Monorra érve a templomnál jobbra fordulunk és egyenesen hajtunk tovább. Nemsokára elérjük Péterit. A falu végén a tövesmajori autóbusz megállónál jobbra, a következőnél balra kanyarodva megérkezünk Gyömrőre.

Leggyorsabban úgy jutunk el a vasútállomásra, hogy a templom után jobbra átmegyünk a hídon és Maglód felé kerekezünk. A jobbról betorkolló utcák közül a negyedikbe befordulva, egyenest az állomásra hajthatunk.

Bélyegzési lehetőség: útközben bármely településen


Kirándul a család
Kerékpáros információk
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja