KERÉKPÁRON
A Hosszúréti-patak mentén

(Dr Nagy Sándor, Természetbarát Híradó 1996. június)

Útvonal: Albertfalva - Budafok - Kamaraerdő - Pistály - Törökbálint

Táv: 31 km

A tulajdonképpeni túra Budafok szívében kezdődik. Azért toldottam meg mégis Albertfalváig, mert a Petőfi híd felől érkezők számára ez az a térség, ahonnan már igazán élvezhető módon lehet megközelíteni a patak torkolatát. Ráadásul a felvezető útvonal jórészt a Duna mentén halad, ami a lehető legjobb indítás egy szárazföldi "vízitúra" számára. Ami a túra nehézségét illeti: jócskán lesznek földutak. Ellenben talán meglepetésként éri azokat, akik izzadtak már a Törökbálintot körülvevő emelkedőkön (gondoljunk akár a DEPO felőli, akár a Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs vagy Érd felőli megközelítésre), hogy el lehet jutni ide mindenféle hegymászás nélkül is, csak a találékony víz útját kell követni (ahol lehet).
0,00 A Fehérvári út és a Kondorosi út kereszteződésétől az M0-hoz vezető útvonalon jutunk el a Hosszúréti-patak torkolatáig (3,33).
3,33 A Hosszúréti-patak torkolatát elérve átmegyünk a patak feletti hídon, majd ott, a kerékpárutat elhagyva, jobbra letérünk a Duna utcára.
3,69 A 47-es villamos vonalát elérve áttoljuk a bringát a Leányka u. túloldalára. A járdán jobbra fordulunk az első bal oldali mellékutcáig, melyen felhajtunk kb. 50 m-t az Anna utcáig.
3,98 Az Anna utcán jobbra térünk. A 41-es villamos vonalát elérve (4,76) az utca neve Ady Endre útra változik, amely aztán végigmegy a patak mentén Budafoknak azon a részén, amelyet gyerekkoromban - amikor még erre tekergett a Móricz Zsigmond körtér felé igyekvő törökbálinti HÉV - Rózsavölgyként ismertem.
5,06 Aki akar, az most átmehet a patak feletti hídon, hogy az Ady Endre úttal párhuzamos Honfoglalás úton menjen tovább a völgyben. Menet közben többször is lesz alkalmunk a visszatérésre. Az utca végén pl. (balra térve) épp oda lyukadunk ki, ahol az Ady Endre út maga is véget ér.
6,62 Az Ady Endre út végén, a lovastanya közelében, elfogy az aszfaltos út. Célozzuk meg a felőlünk lévő villamosmegállót, és menjünk végig a megállószigeten. A túlsó végéből keskeny gyalogút vezet fel ferdén (kb. 200 m hosszan) a sínekkel párhuzamos földútra. Ezen megyünk tovább a 70-es hídjáig.
7,18 A 70-es hídja előtt keresztezzük a síneket, és a vágány jobb oldalán haladó lovas/gyalogúton megyünk tovább egész a Vasvári Pál laktanyáig. Tavasz végén, nyár elején készüljünk fel rá, hogy a 2 km-es utat csalogánycsattogás, sárgarigófütty és kakukkszó kíséretében fogjuk megtenni.
9,20 A laktanya előtti villamosmegállónál ismét keresztezzük a síneket. A villamosvágányokon áthaladva elágazás(ok)hoz érünk. Azon az úton megyünk jobbra, amelyik a legközelebb vezet a sínekhez. A földút kb. 200 m után aszfaltozottra vált. Ezen megyünk tovább az erdő és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között. (Ha a laktanyánál jobbra fordultunk volna, akkor kb. 600 m után a Sportrepülőtérnek épp arra a csücskére jutottunk volna, ahol az ABC van a Budaörsi útra vezető Kőérberki út és a 70-eshez vezető Repülőtéri út találkozási pontjában.)
9,60 A főútra érve jobbra térünk, majd rögtön ezután balra, a Kolozsvári utcára. [Aki nyári hétvégén jár erre, és az Ifjúsági Park mellett haladva megirigyelte a strandolókat, az menjen tovább vagy 150 m-t a főúton a strand bejáratáig, ahol kerékpárállványokat is talál (sajnos a kerítésen kívül, igaz, a jegyárusítók szeme előtt). Aki fagyival is beéri hűsítő gyanánt, annak a stranddal szemközti Sweet Line cukrászdát ajánlom, ahol süti és (rendszerint) jó kávé is kapható.]
10,62 A jó útnak egyelőre vége szakad. Innen kezdve, kb. 700 m-en át, minél következetesebben igyekezzünk követni azt a távvezetéket, amelyik a Kolozsvári utcával párhuzamosan haladt. További támpontként vegyük figyelembe, hogy egészen Törökbálintig a patak völgyében megyünk, tehát sehol se válasszunk olyan utat, amelyik felkúszik a völgyet balról határoló dombvonulatra. Az általam kiszemelt útvonal egyébként itt szorosan a dombok tövében halad.
11,30 Egy tanya után a távvezeték meredeken irányt változtat (jobbra 45°). Mi egyenesen megyünk még vagy 100 m-t, majd a patakhíd közelében balra térünk egy többé-kevésbé aszfaltozott útra. Ha jobbra a réten legelésző teheneket látunk, akkor helyben vagyunk: ez már Pistály, Törökbálint határa.
12,40 A szennyvíztisztító közelében az aszfaltút derékszögben balra kanyarodik (Csobánc u.). Ezen megyünk tovább kb. 70 m-t, majd rátérünk (jobbra) arra a földútra, amelyik kivisz bennünket egész a DEPO-hoz. (Ha sár van, akkor kénytelenek leszünk továbbmenni az aszfaltozott úton, amely végül is nagyobb kerülővel és több izzadság árán ugyanoda lyukad ki, ahová a lentebbi földút.)
13,26 A DEPO-val szemközti Stop büfénél az iménti földút állapota alapján eldönthetjük, hogy vállaljuk-e a további földutakat, vagy pedig itt - utunk végezetlen - kiszállunk. (Ha valaki a gyors utat keresi Budapest felé, az jobbra térve hamarosan a Sportrepülőtérhez vagy Kamaraerdőbe érhet. Aki ellenben Törökbálintra akar jutni, az vesz egy nagy lendületet, és balra indul el az emelkedőn a Mária segíts! kápolna felé. Ha Mária csakugyan megsegíti, akkor 5-6 perc múlva már hajmeresztő sebességgel repeszthet lefelé a túloldalon, a kanyargós Kápolna utcán.) Mi, akik nem riadunk meg egy kis portól vagy sártól, jobbra térünk a Budapest felé igyekvőkkel, majd 400 m után rugalmasan elszakadunk tőlük. (Rugalmasságra továbbra is szükségünk lesz a helyenként döcögős földút miatt.)
13,67 A patakhíd után földút ágazik le balra az országútról. Az út gyümölcsösök és legelők között vezet a patakvölgyben egész az M7-esig. Ha teheneket vagy ne adj Isten: bikát látunk, viselkedjünk megfontoltan és lélegezzünk mélyeket (úgy, ahogy azt a Karatekölyök II-ben láttuk). Ezzel időt adunk a mindig közel tartózkodó pásztornak a szükséges közbeavatkozásra, amely adott esetben a - Samu ne! - csatakiáltásból és a bika oldalbavágásából állhat. Ha a gulyás lát bennünket, és mégse csinál semmit, akkor nyugodtan mehetünk tovább, akár az úton szétszóródott csorda között is. A tehénpásztor ugyanis nemcsak a gulyáért felelős, hanem az arrajárók testi épségéért is, feltéve, hogy azok nem viselkednek pikador vagy matador módjára.
16,10 A földút, mely az új szennyvíztisztító előtt murvaborítást nyer, az M7-est, ill. a vasúti felüljárót elérve T elágazásban ér véget. Itt balra térünk, majd az első törökbálinti házsornál (16,35) jobbra.
16,81 A főutat a patak keresztezése után a téglagyár és az M7-es hídja között érjük el. Itt balra megyünk tovább a patakvölgyben, mely megkerüli a gyár által félig-meddig szétszedett Tükör-hegyet.
17,32 A szolgáltatóházaknál térjünk le a főútról, mielőtt az jobbra felkanyarodna a posta és az ABC felé. Itt, a sorházként épült üzletközpontban egyebek közt kerékpárszerelőt is találunk. Az üzletek előtti ragyás betonburkolat vonalában nyílegyenes aszfaltút vezet tovább a völgyben az egykori HÉV-töltésen a hajdani végállomás épületéig. Az út túlsó végét - a KPM (ill. ennek utódja) és az önkormányzat vitájának köszönhetően - egyelőre sorompó torlaszolja el a kocogók, a babakocsival sétálók és a kerékpározó gyerekek legnagyobb örömére. Az út egyenesen az erdővel borított Anna-hegy felé tart, melynek tetején jól látszik a kilátóként is szolgáló antennatorony dugóhúzója.
18,32 A lezárt út kivisz minket a Munkácsy Mihály u. elejére, ahová balról, a Kápolna u. felől, jóval előbb és talán kevésbé porosan, de feltétlenül izzadtabban érkeztünk volna meg, ha akkor ott, a DEPO-nál, a Tükör-hegyen keresztül levágjuk a patak U kanyarját. A patakot egyébként - amely itt a Munkácsy Mihály utcán folyik lefelé - még gyerekkoromban teljesen befödték ezen a részen, s csak a Szent István u. tájékán bukkan elő újra, miután derékszögben ismét irányt változtat a névadó Hosszú-rét felé. Mi ugyancsak jobbra térünk, s vagy a balatoni kerékpáros jelzést követve haladunk (szabályosan) a Bartók Béla u. - Baross u. útvonalon az ABC, a posta és az új patika érintésével a haranglábig, ill. picit tovább, a Szent István utcáig; vagy ahogy a helybéli kerékpárosok szokták (jómagamat is beleértve), akik - a Városi Biciklizés Barátait a gyakorlat terén messze megelőzve - nem érzik kötelezőnek magukra nézve az elágazásnál kitett behajtani tilos táblát, s a "Török" álnevű kocsma és a régi patika közt áttűzve az itt ki tudja mi okból egyirányú Munkácsy Mihály utca jobb oldalán settenkednek fel egész a buszvégállomásig, majd ott jobbra, a Szent István utcára.
19,12 A Szent István-szobortól kifelé (Érd irányában) kerekezünk tovább a Szent István utcán.
19,96 A Fortuna kemping jelzésénél a főút élesen balra kanyarodik. Mi viszont érintőlegesen továbbmegyünk az M7-es alatt átvezető utcán.
20,44 Az M7-es után balra térünk az első mellékutcán (Károlyi Mihály u.).
20,79 A Károlyi Mihály u. folytatásaképp földút vezet az M0-s felüljárója felé. Balra előttünk jól látszik a gyümölcsös közepén emelkedő, fákkal benőtt Kerek-domb, amely a hagyomány szerint áldomás színhelye volt Árpád idejében, annak örömére, hogy a magyarok elérték a Dunántúlt.
21,05 Az M0-s felüljárója után a patakmenti földút kissé jobbra, egyenesen folytatódik tovább. Balra ne menjünk, ha nem akarjuk összekötni a bajuszt a gyümölcsöst birtokló Budavidéki Kertész RT biztonsági őreivel. (Hja kérem, nagyot léptünk Európa felé nyelvi vonatkozásban is! Európaiul ugyanis a csőszt biztonsági őrnek - magyarán: security guard-nak - mondják.) Vegyük tudomásul továbbá, hogy innen kezdve kb. 5 km-en át magánterületen járunk. Tartsuk tehát tiszteletben a magántulajdont, és semmi esetre se reagáljunk viszonttűzzel az őrök esetleges riasztólövéseire, mert az RT csak ezzel a feltétellel járult hozzá a turisták átengedéséhez. (Eléggé felpaprikázta őket ugyanis, hogy a korábbi "Szedd magad!" akciót sokan helytelenül "Szedd meg magad!"-nak értelmezték, aminek a vége az lett, hogy az egyik őr szerint már a szatmári Csengerből is jártak ide őszibarackot lopni. Ebben lehet valami, mert kecskemétiekről magam is tudok, csak nem árulom el őket.)
22,42 A földút kisebb füzesbe ér. Amikor legutóbb arra jártam, két őzikét láttam az úton világos nappal. Már 200 m-ről észrevettek, de csak akkor iramodtak be a patakmenti nádasba, amikor 50 m-re megközelítettem őket.
22,64 A földút T elágazásban ér véget. Jó esély van rá, hogy a gyümölcsös szélén vezető keresztutat betárcsázták, szerencsére alig kell mennünk ilyen laza talajon. Balra térünk, majd mielőtt a meggyes 200 m-re lévő beszögellését elérnénk, követjük azt a földutat, amelyik jobbra bekanyarodik az akácfák közé. Az út kissé be van nőve ugyan, de azért látszik rajta, hogy rendszeresen használják, s ezért elég jól járható.
23,84 Keskeny aszfaltozott útra bukkanunk ki. A bal oldali elágazás a Hosszúréti majorhoz visz, mi viszont egyenesen folytatjuk az utat, majd az aszfalt csíkját követve haladunk egész a Stúdióig. Közben kis hídhoz érünk (24,14), mely alatt száraz időben hiába keresünk vizet: itt a Hosszúréti-patak már csak egy árok, mely a bal felől látszó két erdőborította csúcs, a biai Iharos és a Kő-hegy közötti Szélkapu-völgy (tulajdonképpen: hágó) felől vezeti le a felhőszakadások és a hóolvadék vizét a patakba.
24,61 Az aszfaltutacska átszeli a patakvölgyet határoló kettős dombvonulatot. Az első "vízválasztó" tetején működő vízcsapot találunk. Nagy szó ez a határban, amikor a belterületen lévő utcai csapokat jórészt megszüntette a Törökbálinti Önkormányzat. Kicsivel a csap után meredek lejtő kezdődik: a lendület - jó szélben - felviszi az embert egész a következő bukkanó tetején lévő Stúdióig.
25,30 A Stúdiónál jobbra, majd rögtön ezután balra térünk a vezeték mentén.
25,70 Az út a vasutat elérve élesen jobbra kanyarodik, és egy darabig a töltés mentén halad tovább Törökbálintra. (Akit érdekel, hogy lehet a 100-as út kihagyásával Biatorbágyra kerékpározni, annak elárulom, hogy a kanyartól balra is vezet egy út a régi vasút nyomvonalán a távvezeték mentén, csak nem nagyon látszik az eleje. Eléggé be van ugyan nőve, és helyenként szándékosan fel is dúlták, de azért egy-két "átszállás" kivételével folyamatosan el lehet menni rajta. Remélhetőleg az érintett önkormányzatok összefogásával - valamint az RT hozzájárulásával - olyan kerékpárút fog itt kialakulni, amelyik egyenest a Matuska Szilveszter által híressé tett viadukton át vezet Törökbálintról Biatorbágy szívébe, kiiktatva ezzel két kemény emelkedőt.)
26,14 Ahol a gyalogakác nem nőtt túl magasra az út bal oldalán, onnan jól láthatjuk a Huszonnégyökrös-hegyet és idébb a nyárfákkal határolt Törökbálinti-tavat, melyet a Hosszúréti-patak egy mellékága táplál.
28,05 Az M0-s fölött átérve az út hamarosan rákanyarodik a Kazinczy Ferenc utcára. Innen már csak 400 m-re van a Flóra kemping és szálló.
30,31 A Szent István utcát a Harangláb sörözőnél érjük el ismét. Közben étmegyünk az M7-es felett (29,05), és érintjük a Szérűskertet (30,09), Törökbálint régi temetőjét, melynek túloldalán takaros református templom épült nemrégiben. A társaságban lévő gyerekeket érdekelheti, hogy a Szérűskert melletti Temető közben az egyik család szép fehér kecskéket tart, egy másik pedig barna racka juhokat, s a két kis nyájat délutánonként ki szokták csapni legelni a régi temetőbe. Az én kölykeim legalábbis órákig el tudnák nézni őket, miután biciklivel begyűjtöttem őket az iskolából és az oviból.
30,57 Túránk a Munkácsy Mihály u. és a Szent István u. kereszteződésében, a Barátságkútnál ér véget. Akinek van még hozzá energiája, az a közelben elhelyezett térkép alapján nézhet körül a faluban, ill. az Anna-hegyi turistautakon.Kerékpáros információk
Úton: rövid túraleírások, élménybeszámolók
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja