Baranya mTSz MECSEK HÍRADÓ


79. szám 2000. május

A Mecseki Karsztkutató Csoport tevékenységének bemutatása
Ünnepség a Kardos-úti kulcsosházban
Tavaszi túra Koszonyatetőre
Ifjúsági turizmus és természetjárás az ezredfordulón konferencia

DDNPI Hírek
Hírek
Nyílt túrákA Mecseki Karsztkutató Csoport
tevékenységének bemutatása

Az 1972 óta évenként megkért hatósági engedéllyel működő barlangkutató csoport a tudományos igényű munkák mellett számos korábban ismeretlen barlangot fedezett fel. Az évi jelentéseket a helyi hatóságnak és Budapestre a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulatnak, valamint a Barlangtani Intézetnek küldjük meg. (Az utóbbi évek jelentései a Mecsek Egyesületben is megtalálhatók.)

A dátumváltást megelőző évben készült jelentésükből kiragadott - rövidített - részlet közreadásával képet alkothatunk az utóbbi néhány évben végzett barlangfeltárásokról.

1995 februártól kezdődött kapcsolatunk a Mecsekben azóta is tevékenykedő szegedi egyetemisták barlangkutató csoportjával. Az előzményekről annyit, hogy ők - mint a mi csoportunk is - a Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályába tartoznak. Ennek alapító csoportja Vas Béla vezetésével a Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportja (illetőleg ennek időközben történt névváltozásai során utódcsoportjai). A Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályának (elnöke Kis Péter) később további szakosztályai keletkeztek a már működő csoportok önálló tevékenységével. Így a József Attila Tudomány Egyetem Barlangkutató Csoportja (1998-tól Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület). Erről tájékoztatót olvashatunk a Mecsek Egyesület 1998-as évkönyvében. Majd a barlangkutató osztályhoz csatlakozott 1997-ben a Mecseki Karsztkutató Csoport is.

A Természetbarát Szövetség Barlangászati Szakbizottságának vezetőjeként Rónaki László minden évben különböző népszerűsítő programok és előadások szervezését vállalta. A szövetség kiadásában megjelent könyv egy-egy fejezetét Kraft J. és Rónaki L. írta (l. lejjebb).

A Pécsi Elektromos SE tagsága révén a koszonyai kulcsosházban elhelyezve fogadtuk, és öt napon át kalauzoltuk a Mecsek- és Villányi hegységi barlangok bemutatásával a G.S. CAI. Palermói barlangkutatókat (1996 ápr.). Ennek emlékét őrzi, a vezetőjükkel (Sammataro Salvatore -Totó-) közösen felfedezett, akkor megnyílt Pelermo-víznyelő.

A szövetség elnökének, Baronek Jenőnek, és Kiss Lajosnak sokrétű segítségéért köszönettel tartozunk.

A Spirál-víznyelő 19 évvel korábban kezdett bontása 1996-ban eredményre vezetett, miután sikerült lejutni a Mecsek legmélyebb víznyelőjéből a felszín alatt közel 100 m mélyen kanyargó 60 m hosszú, patakos, Verecke-folyosónak elnevezett járatba. Ez nagy reményekre jogosítja a kutatókat, mert a legnagyobb vízgyűjtő területtel rendelkező Vízfő-forráshoz tartozik, kiemelt fontosságú területrészen. Ezzel a felfedezéssel (Kéki A. - Nemes B.) újra fellendült a csoporttevékenység.

A mecseki barlangkutatók első találkozóját a Spirál ismertetésének jegyében tartottuk a Pro Natura Egyesület kezdeményezésére, melyen a szegediekkel, továbbá néhány vendéggel 38 fő gyűlt össze a Büdös-kúti turistaháznál.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (dr. Iványi Ildikó ig.) és munkatársai a csoport kéréseit segítően támogatták minden esetben. Támogatásukkal készítettük el a barlangbejárat korszerű lezárását is.

A Mecsekben harmadik alkalommal került megrendezésre 1997-ben (Pro Natura szervezésében) az Országos Barlangnap. Ez alkalomra sikerült kiadni a Mecseki Karsztkutató Csoport Jubileumi Évkönyvét, mely az MKCS 25 éves tevékenysége mellett még többek között két évszázad karszt- és barlangkutatásáról ad áttekintést igen sok új információval.

Az 1999-es évi jelentés a területen 1995-től tevékenykedő 71 személy adatairól ad számot, valamint ez időszak során kutatott barlangok új feltárásként nyilvántartott bejárható hosszúságait.

Mindezen kisebb feltárásaink összes folyómétere 473 m-nek adódott. Ehhez adva a Spirál 362 összesített fm-ét, szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy csoportunk az utóbbi évek során 835 fm feltárással jelentős eredményt könyvelhet el.

Rónaki László


Ünnepség a Kardos-úti kulcsosházban

Április 16-án bensőséges, jó hangulatú ünnepség keretében köszöntötték természetbarát társai 90. születésnapján Exner Miklóst, a PTTE Nyugdíjas Szakosztályának alapító, és ma is aktív tagját. Az ünnepségen részt vette a szakosztály 48 tagja, a Spartacus Természetbarát Szakosztály képviselője, valamint Strasser Péter, a Pécs Városi Természetbarát Szövetség elnöke.

Ragyogó napsütésben, a kulcsosház árnyékos udvarában terítették meg az asztalokat mindenféle finomságokkal, saját készítésű süteményekkel, pogácsákkal, szendvicsekkel, és az ugyancsak saját termelésű borok sem hiányoztak a jó hangulat megteremtéséhez. Az ünnepség a szakosztály egyik tagja, Gálhidi Éva által felolvasott megható verssel kezdődött, majd Karádi Károly, az egyesület elnöke köszöntötte az ünnepeltet, méltatva a természetbarát mozgalomban sok évtizeden át kifejtett tevékenységét. Exner Miklós többek között a II. világháború előtt működő Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) pécsi csoportjának volt egyesületi pénztárosa; részt vett az Isten-kúti Turistaház és a Fehér-kúti Turistaház építésében, mint az építő bizottság tagja. A háború után átszervezett természetbarát mozgalomban az ugyancsak PTTE (Pécsi Testnevelési és Természetbarát Egyesület) néven megalakult egyesület nyugdíjas szakosztályának alapító tagja és hosszú évekig vezetője, valamint az egyesület elnökségi tagja volt, s egyik létrehozója a Hársas kulcsosháznak. Már 80. életévéhez közeledett, amikor a szakosztály átvette a Kardos-úti kulcsosház romos épületét, és azt felújítva és kibővítve a Mecsek egyik kedvelt kulcsosházává alakították át.

Karádi Károlyt követően Strasser Péter köszöntötte az ünnepeltet a pécsi és baranyai természetbarátok nevében. Köszöntőjében kiemelte, hogy a természetjárás "nagy öregjeit" azért is tisztelni kell, mert életük és munkájuk példaképül állítható a fiatalok, a gyerekek, a jövendő nemzedék elé, és fontos, hogy a fiatalságnak legyenek példaképei. A köszöntések elhangzása után a résztvevők kötetlen beszélgetése, a visszaemlékezések tették hangulatossá az ünnepséget.

Kedves Miklós "bácsi"! Kívánjuk, hogy még sokáig, sok évig jó egészségben vegyél részt a természetbarát mozgalomban, annak népszerűsítésében, jó példát mutatva az utánunk következő generációknak.!

Az ünnepség hangulatos és színvonalas megrendezése a szakosztály jelenlegi vezetője, Jakab Ferencné és kitűnő csapata jó munkáját dicséri.

Karádi Károly


Tavaszi túra Koszonyatetőre

Április 22-én, szombaton reggel a 14-es autóbusz Petőfi-aknai végállomásánál már várta kirándulócsoportunkat Kiss Lajos bátyánk. 12-en voltunk; kellemes, meleg időben indultunk el.

A bánya sivár területét elhagyva a tavaszi erdő minden szépségével fogad bennünket. A téli kopár erdő üde zöld színű ruhába öltözött, virágzó fák, bokrok között vezetett utunk. Kövestetőre érve pihenőt tartottunk. Lajos bácsi részletes, érzelmekkel töltött tájékoztatót adott a hajdani transzformátorházból turistatársai segítségével kialakított kulcsosházról, amely mára teljes kényelmet nyújtó vendégfogadóvá, üdülővé nőtte ki magát a Hármas-hegy nyugati lábánál. Az épület nem csak kívülről szép: parkja gondozott, jó levegő és csend várja-fogadja az idejövő pihenni vágyót.

Tovább indulva egy kis kitérőt teszünk, s megtekintjük a volt fonolit (hangkő, pengőkő) kőbányát. Kövét főleg útépítésnél használták. A volt kétszintes bányaudvaron kisebb-nagyobb sziklatömbök pihennek. A természet azonban láthatóan ismét birtokba veszi a tőle egykor elvett területet. A volt bánya közvetlen szomszédságában a vasasi külszíni fejtés nagy területű, fekete, mély ürege tátong; itt még javában folyik a szén kitermelése.

Utunk mentén az erdőben hatalmas sziklatömbök tűnnek fel. Béta-bányához érkezünk. Még állnak az egykori kiszolgáló épületek, ám "szorgos" kezek dolgoznak rajtuk. Távolból is látszik: ami csak kiszedhető belőlük, azt elviszik. Az aknatorony hatalmas kerekei állnak. A torony tetejéről, mint kilátóról szemléli valaki a környéket. A volt bánya területét rendezik, egyengetik, földdel takarják be. Így sem szép a látvány. A területtel kapcsolatos új hír: itt szándékoznak valakik akkumulátor feldolgozó, vagy bontó üzemet kialakítani... Nesze neked természet, emberek egészsége!

Egy rövid szakaszon műúton haladunk. Kisebb-nagyobb gödrök, süllyedések követik egymást, a műút maga is lesüllyedt egy darabon vagy fél métert. A föld alatti üregek erősen "dolgoznak".

Koszonyatetőre érünk. Lajos bátyánk itallal kínál, és húsvéti festett tojással lep meg bennünket. Pihenés közben elfogyasztjuk a hozott elemózsiát, majd indulunk az István-akna felől érkező autóbuszhoz, hogy visszatérjünk otthonunkba.

Köszönjük a túravezetést, a részletes tájékoztatást a tudnivalókról. További jó egészséget kívánunk Neked, Lajos bácsi!

Kazal György


Konferencia - alacsony hatékonysággal

Az Ifjúsági és Sportminisztérium az ifjúsági turizmusban és a természetjárásban érintett ifjúsági közösségek, egyesületek, szakosztályok és más civil szerveződések részvételével 2000. április 14-16-án "Ifjúsági turizmus és természetjárás az ezredfordulón" elnevezéssel szakmai konferenciát rendezett a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban. Baranyából is több pedagógus, illetve egyesületi képviselő vett részt - az előzetes programtervezet alapján - tartalmasnak és hasznosnak ítélt rendezvényen.

A hosszú és vontatott plenáris ülések, az éjszakába nyúló szekcióülések azonban többnyire nem elégítették ki elképzeléseinket és elvárásainkat. Bár én csak a magam nevében nyilatkozhatom, de beszélgetve több résztvevővel tudom, hogy ők is hasonlóan értékelték a három napot.

Néhány előadón kívül - mint Cziráki Péter, a Zöld Pont szerkesztőség vezetője, aki "Az ifjúsági turisztikai információs rendszer bemutatása" címmel lényegre törő és élvezhető tájékoztatást adott, vagy egy-két szekcióvezető, mint Tóth József, az ISM főosztályvezető-helyettese - többnyire vontatott, statisztikai számadatokkal terhelt és egymást ismétlő előadásokon igyekeztünk némi új információmorzsát összegyűjteni. Többször elhangzott a résztvevőktől a kérdés: megfelelő fórumon mondjuk-e el gondjainkat? Egyértelmű válasz egyszer sem érkezett, mint ahogy arra sem: továbbítják-e a felvetett problémákat és javaslatokat?

Sokan úgy láttuk, hogy hasznosabb lett volna a csodálatos időben egy-két szép túrát tenni a szabad levegőn, kötetlen beszélgetéseken megosztani tapasztalatainkat és ötleteinket. Főként a Magyar Természetbarát Szövetség tagjainak olyan érzésünk volt, hogy nem annyira a turizmus és a természetjárás állt a szervezők elképzeléseinek a centrumában. Végül a helyzetet jól felismerő és aktív túratársaink egy állásfoglalást készítettek a konferencia zárására, amit a résztvevők egyhangú szavazással elfogadtak és átadták Szabó Lászlónak, az ISM helyettes államtitkárának, hogy azt továbbítsa a miniszterelnök úrnak.

Következő számunkban erről részletesebben beszámolunk.

Őri Zsuzsanna


DDNPI HÍREK

Igazgatóságunk kérésére a Kőszegi-forrrás közelében elhaladó zöld sáv jelzésű turistaúton a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség útvonal módosítást hajtott végre. A korrekcióra azért volt szükség, mert az országos erdőrezervátum hálózatba tartozó "őserdő" magterületén haladt keresztül a turistaút, és a kezelési irányelvek szerint itt lehetőség szerint semmilyen emberi tevékenység nem befolyásolhatja a természetes folyamatokat. A zöld sáv jelzés új nyomvonalon halad, a Kőszegi-forráshoz pedig egy zöld kör jelzésű úton lehet lemenni. A változásokat a mellékelt térképvázlat ábrázolja.

Nagy Gábor
tájegységvezető

HÍREK

Nyílt túrák

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

Rendezvények


Mecsek Híradó A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7621 Pécs, János u. 22. (72) 310-226; fax: (72) 312-019. Ügyeleti idő: kedd 16-19 óra)


Természetjáró folyóiratok, kiadványok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Magyar Természetbarát Szövetség honlapja