Tudnivalók a hegymászó vizsgáról

A Magyar Hegymászó Klub (MHK), mint az UIAA (Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniója) tagja b ocsáthat ki nemzetközi hegymászó igazolványt azok számára, akik sikeresen vizsgáztak le különbözö szintü hegymászó vizsgákon. Az igazolvány kibocsátása több lépcsöböl áll, az alapfokú vizsga megszerzése után tanuló fokozatot, a nyári és téli magashegyi vizsga megszerzése után haladó (gyakorlott) fokozatot kap a jelölt.

Az alapfokú hegymászó vizsgát érintö szabályok:

 1. Az MHK alapfokú vizsga megszerzéséhez ajánlott, de nem kötelezö tanfolyamon résztvenni. Tanfolyamot b armely klub, illetve szervezet meghirdethet, ugyanakkor a vizsgáztatás az igazolványt kibocsátó szerv, az MHK kizárólagos jogköre (lásd alább).
 2. Az alapfokú vizsga elméleti és gyakorlati vizsgából áll.
 3. A vizsgakövetelményeket a HEGYMÁSZÓ 94/2-95-ös összevont számának elején mindenki megtekintheti.
 4. Gyakorlati és elméleti vizsgát az MHK szervez nagyobb tanfolyamokhoz igazodva - igény szerint - évente több alkalommal.
 5. A gyakorlai és elméleti vizsga vizsgabiztosainak, helyszínének kitüzése az MHK oktatással foglalkozó vezetöjének (jelenleg: Fiser András) a jogköre és feladata.
 6. Elméleti vizsgát az MHK központjában illetve nagyobb tanfolyamok esetén a tanfolyam helyszínén, az MHK által kibocsátott vizsgakérdésekböl lehet tenni, írásban, az MHK vizsgabiztosok felügyelete mellett.
 7. Gyakorlati vizsgán csak sikeres elméleti vizsga után indulhat a jelölt.
 8. Gyakorlati vizsgán induló jelöltnek a vizsgabiztos számára elöre le kell adnia a min. 10 db elöre mászott mászóiskolai út nevét, a megismert mászóiskolákat, és ha van, magashegyi eredményeit.
 9. Tanfolyamot rendezök legalább 6 héttel korábban kérhetik az MHK-ban vizsga kitüzését, illetve a soron következö legközelebbi vizsga idöpontjáról is ott lehet érdeklödni.
 10. Az elméleti és gyakorlati vizsga díja 2000,- Ft, amit az MHK részére legkésöbb az elméleti vizsga megkezdése elött csekken vagy személyesen be kell fizetni. A 200 Ft-os vizsgadíj magában foglalja az MHK az évi tagsági díját az ezzel járó HEGYMÁSZÓ kiadvánnyal együtt.
 11. Tanfolyamon mindenki a saját felelösségére vehet részt, életkortól függetlenül, ez a rendezö klub hatásköre. UIAA igazolványt csak 18. életévüket betöltöttek kaphatnak, de az MHK vizsga letehetö korábban is.

A fent részletezett vizsgarendszer az 1996. július 15-e után vizsgázni szándékozókra vonatkozik.

Budapest, 1996. július 9.

Fiser András
MHK okt. biz. vez.Az alapfokú hegymászó vizsga követelményei

A HEGYMÁSZÓ 94/2-95-ös összevont számából

A vizsga elött ajánljuk legalább 10 út elölmászását, a mesterséges mászás, valamint kisebb esések kipróbálását. A vizsgával rendelkezök önállóan, biztonsággal tudjanak mászni 3-4 kötélhosszas utakat a saját nehézségi kategóriájukban (min III). Rendelkezzenek a túra megtervezéséhez, a túracél és túratárs kiválasztásához szükséges alapvetö ismeretekkel. Legyenek tisztában egy baleset esetén szükséges teendökkel. A megszerzett tudást ki tudják egészíteni saját adottságaiknak és a kor elvárásainak megfelelöen. Ismerjék a felszerelések használatát, es meg tudják ítélni, hogy a használatuk mikor szükséges, és mikor mellözhetö.

A gyakorlati vizsga elsösorban a biztosítással kapcsolatos ismeretek és a felszerelések használatának gyakorlati számonkérését tartalmazza. A kötéltechnikában az ismert és újabban megjelent német illetve angol nyelvü irodalom az irányadó, amiben foglaltakat az oktatók az oktatótovábbképzéseken, a megjelenö periodikákból és könyvekböl, illetve a Hegymászó kiadványaiból is megismerhetnek.

Az elméleti vizsga a gyakorlati vizsgán nem számonkérhetö ismeretekre kérdez rá. A vizsgakérdések a mellékelt témakörökböl kerülnek ki.

Elméleti vizsga

1., Biztosítástechnika, eszközök

2., Az objektív és a szubjektív veszély fogalma

3., Elsösegélynyújtás, magashegyi betegségek

4., Hegymászó történelem, szervezetek, kiadványok

5., Hegymászó egyesületek, szervezetek létrejötte és müködése

6., Közetek, kalauzok és egyéb kérdések

A gyakorlati vizsgán támasztott követelmények

1., UIAA III. fokozat elölmászása

2., Csomók használata

3., Biztosítóeszközök használata

4., Bekötések

5., Egyszerübb standok építése

6., Biztosítás

7., Köztesek elhelyezése

8., Ereszkedés

9., Mentés, önmentés

10., Vezényszavak

Ajánlott és beszerezhetö irodalom az oktatáshoz valamint a továbbképzéshez:


Wolgang Güllich: Sprotmászás ma
ismeretlen kiadó;
Royal Robbins: Sziklamászás
Budai Alpin Club, 1986;
dr. Bocsák Béla: Hegymászás alapfokon
magánkiadás, Miskolc, 1982;
Pátkai Béla: Hegymászás
MAHOE Budapest, 1993;
Pit Schubert: Alpine Felstechnik
Rudolf Rother Verlag, München, 1989;
Pit Schubert: Die Anwendung des Seiles in Fels und Eis
Rudolf Rother Verlag, München, 1989;
Klaus Hoi: Bergrettungstechnik
Rudolf Rother Verlag, München, 1995;
Pit Schubert: Sichercheit und Risiko
Rudolf Rother Verlag, München, 1995.

Összeállította: Fiser András és Meggyes Árpád. Köszönjük Rákosi Lajos és dr. Valcsák Mária segítségét.Természetbarát Híradó 1996.07-08
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja