Kelet-Magyar vezetők éves értekezlete,
1998, Bükkalja

Idén szeptember 18-20 között a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendezte a 10 kelet-magyar megye természetjáró vezetőinek éves vándorértekezletét. A találkozót évente más megye szervezi meg, így 10 évenként jut ugyanarra a szervezetre a rendezés joga.

A természetjárás aktuális helyzete, problémái mellett nem titkolt feladata e találkozóknak az is, hogy a házigazda megyéjének egy-egy részét is bemutassa a résztvevőknek. Mi is sokáig gondolkodtunk, hol legyen a három napos esemény. Szóba került Miskolc, a Zemplén, Aggtelek - megannyi ismert és szép része szűkebb pátriánknak. Végülis úgy döntöttünk, hogy olyan helyre visszük a rendezvényt, ahol legalább annyi látnivaló van, mint a fenti területeken, de talán kevésbé ismerik még a természetjárók is. Így esett a választás a Bükkaljára, e változatos, sok látnivalót kínáló területre.

Örömmel mondhatom - már a rendezvény után -, hogy nem csalódtunk. Mindenhol rendkívül szívélyes volt a fogadtatás, és sok olyan természeti, történelmi, néprajzi látványban volt részünk, amire az "öreg rókák" is azt mondták: ezt nem is gondolták volna...

A találkozó rövidített jegyzőkönyve

Jelen vannak: a kelet-magyar megyék természetjáró vezetői, Georgiades Gábor, kelet-magyar alelnök, Bársony András, az MTSZ elnöke (IX. 18.), Szabó Imre, az MTSZ főtitkára (IX. 20.), Vincze Istvánné, B.-A.-Z. megyei sportigazgató (IX. 18.)

Rakaczky István megyei elnök: köszönti a megjelent vezetőket és a vendégeket

Repei Zoltán aranyjelv. túravezető: bemutatja a megye természetjárásáról készített kiállítást

Verhóczky Sándor alpolgármester: mint házigazda köszönti a megjelenteket és röviden bemutatja Bogács települést.

Bársony András MTSZ elnök: a természetjárás helyzete, aktuális kérdései, lehetőségei és fejlődése (általános helyzetelemzés).

Vincze Istvánné sportigazgató: bemutatja a megye sportéletét, majd részletesen ismerteti a természetjáró szövetség munkáját, eredményeit, sikereit. Okleveleket és tárgyjutalmakat ad át Garadnay Sándor okt. biz. Repei Zoltán szakmai vez. és Lugosi Judit irodavezető részére, valamint serleget a szövetségnek munkája elismeréseként.

Termálfürdő és kiscsoportos beszélgetések a meghívó programjában szereplő témákról. Témák:

Szeptember 19, szombat: A környék megismerése autóbuszos kiránduláson

Szeptember 20. vasárnap: Összefoglaló értekezlet

A jelenlévő megyék természetjáró helyzetének rövid bemutatása.

Kiscsoportos beszélgetések eredményei:

Vízitúrázás (Egri Kiss T.): A Borsod és Szabolcs által közösen rendezett vízitúrák rendben lezajlottak. A Bodrog ártéri túrán majd 1000 fő vett részt. A Nemzetközi Tisza Túra balesetmentesen sikerült az idén is. 1999-es várható események és időpontok egyeztetése, rövid ismertetése.

Kiss Jenő sporttárs idős korára való tekintettel elköszönt az aktív tevékenységtől (szükség lenne B.-A.-Z. megyében aktív utódot találni).

Alföldi Kék túra rendszerbe foglalása (Kiss Gyula): A megyék beszámoltak arról, hogy területükön mi a jelenlegi állapot. Az érintett megyék vezetői a következő határozatot fogadták el, melyet ajánlásként továbbítanak az MTSZ illetékes bizottsága, valamint az elnökség felé:
1999. december 31-ig minden szakaszon elkészülnek a szabvány szerinti jelzések, (esetleg eligazító táblák kihelyezése), valamint a nyomvonalakról megfelelő térképvázlatok készülnek, amelyeket az érintett megyék átadnak az MTSZ gyalogtúra bizottságának. Kérik a jelenlévők, hogy az MTSZ a fenti anyagok alapján adjon ki a teljes Alföldi Kék túra útvonalról az OKT-hoz hasonló igazoló füzetet és 2000. január 1-től a teljes útvonal bejárását is központilag regisztrálják és valamilyen elismerésben részesítsék a teljesítőket (kitűző, jelvény, stb.). Ez természetesen nem befolyásolja a megyék által kiadott, részteljesítmény elismeréseket. Javasoljuk továbbá: az a sporttárs aki körbejárta Magyarországot (OKT, Dél-Dunántúli KÉK, Alföldi KÉK) szintén kapjon valamilyen központi elismerést, és központi nyilvántartásba kerüljön.

OKT jelzésrendszere (Repei Zoltán): Nagyrészt megtörtént a B.-A.-Z. megyei útvonal újrafestése, végezzük az ellenőrzést. A kiadott szabványelőírások és a mellékelt irányelvek ellenére is előfordul hibás kialakítás, elsősorban az elágazásoknál, kereszteződéseknél (kapu, nyílhiány, stb.). Jó volna, ha a nemzetközi úthálózathoz is tartozó jelzések esetében ideálisan évente, de legalább 2 évente lehetne ellenőrizni és karbantartani. Természetesen ez pénz kérdése.
Az ország más részein az OKT-t járva azt tapasztaltuk, hogy több megyében (elsősorban Dunántúlon) az észak-keletitől sokkal rosszabb a helyzet. Szükség lenne az OKT mentén egységes eligazító táblák kihelyezésére (néhol újból jelennek meg eligazító táblák). Szükség lenne a bélyegzőpontok egységes megjelölésére (ill. egyáltalán jelölésére). Jó lenne, ha az országban a jelzések közel egységesek lennének.

Túravezető képzés helyzete (Garadnay Sándor): A túravezető képzés színvonalának megtartása érdekében célszerű lenne az egységes képzési feltételek megteremtése - nem elég hozzá az MTSZ oktatási szabályzata. Ez vonatkozik az oktatási anyag biztosítására is, mely jelenleg alig áll rendelkezésre. A Zöld kalandra fel c. könyvön kívül a többi szakanyag ma már nem szerezhető be. Egységesítésre kell törekedni a számonkérés, a vizsgaanyagok területén is. Célszerű lenne kidolgozni a különböző képzési fokozatnak megfelelő szintű alapkérdés anyagot. Az ezüstjelvényes túravezető képzés megyénként nehezen oldható meg, a létszám és a megfelelő oktatói gárda hiányában. Az észak-keleti megyéket érintően B.-A.-Z. megyei Oktatási Bizottság javasolja a több megyéből összevont, közös tanfolyamok lebonyolítását. Ennek érdekében szakmai segítséget ill. szervezési hátteret ajánl fel a kelet-magyar megyék számára.

Az MTSZ helyzete, lehetőségei, 125 éves múltja (Szabó Imre MTSZ főtitkár): A választások utáni új politikai helyzet, amely továbbgyűrűzik az önkormányzati választásokra is. Igyekezni kell a meglévő kapcsolatokat kihasználni, ill. az új helyzetben újakat keresni és találni: Ifjúsági és Sportbiz., Környezetvédelmi biz. stb. Jobban igénybe kell venni a médiák adta lehetőséget, ugyanis ha tudnak rólunk, jobban el lehet adni a tevékenységünket. A sportközalapítványok várható helyzete, várható változások.
Jelenleg a sportirányítás kinevezett vezető nélkül működik. Több változás 1999-től várható, reméljük ez kevésbé érinti a természetjárást.
A Wesselényi közalapítvány folyamatosan értékeli a pályázatokat, a szükséges pénzösszeg 1998-ra és 1999-re is rendelkezésre áll.
Figyeljük a különböző pályázati lehetőségeket, mert más lehetőségek is léteznek a pénzszerzésre. Az 1998. évi rendezvények sikeresen megvalósultak, viszont a TEDOT, és a TEGYOT a támogatás ellenére is alacsony létszámú volt.

Georgiades G. alelnök: A résztvevők nevében megköszöni a szervezőknek a 3 napot, a változatos programokat, az újszerű tanácskozást.

Rakaczky István megyei elnök: megköszöni a résztvevőknek az aktív közreműködést, a jó hangulatot, és a B.-A.-Z. Megyei Szövetség által a 125. éves évforduló alkalmából alapított TURISTAFOKOST átadja az 1999. évi rendező, NÓGRÁD megye küldöttének.

Bogács, 1998. szeptember 20.
Lugosi Judit
jkv.
Rakaczky István
megyei elnökA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség adatai, programjai
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Szövetség honlapja Szövetség honlapja Szövetség honlapja Szövetség honlapja Szövetség honlapja Szövetség honlapja Szövetség honlapja