Sárkánylyuk-barlang
 
Kép: A Sárkány-lyuk bejárata.

Szinonima: Sárkány-lyuk
Helye, kataszteri száma: Naszály; 5221
Hossza: 22,1 m
Mélysége: -6,6 m
Bejárat tszfm: - m


22,1 m hosszú, -6,6 m mély. A barlang egy kicsiny 1-1,5 m mély szálkőkibúvásos beszakadásból nyílik — a turistaúttól D-re mintegy 20 m-re, ott, ahol a Násznép-barlanghoz lekanyarodik a barlang (?) jelzés.

Egy 3-4 m mélységű aknával kezdődik, amelybe könnyen lemászhatunk , bár az akna lefelé tágul. Itt egy törmelékhalmaz tetejére érünk, s jól megfigyelhető, hogy a bejárati nyíláson lehullott törmelék itt egy nagyobb üreget töltött fel. É-felé indulva a lejtős járat egyre lealacsonyodik, majd végül járhatatlanná szűkülve törmelékkel kitöltve ér véget. A másik irányba először csak le kell hajolnunk, majd egy lépéssel később egy felszín felé szakadozó kürtő alatt ismét felegyenesedhetünk. Innen négykézlábra ereszkedve az egyre lejtősebbé váló járatban két nagyobb leszakadt kőtömbön átmászva egy elágazáshoz érünk, ahol jobbra egy lejtős kis szűk lyukon egy igen omladékos oldaljáratba jutunk, ahol a kőtömbök közül némi légáramlás érezhető, s úgy tűnik itt már valakik, próbálkoztak bontással is. A baloldali ágba bemászva a mindent elborító törmeléken nyégykézlábazva két szép gömbfülke alatt haladhatunk el, s legvégül balra felfelé egy következőbe mászhatunk bele, ahol némi vörösagyag is található. Ugyanitt jobbra lefelé egy járhatatlanná szűkülő járat indul.

A barlang egészét tekintve véleményünk szerint (Nyerges M. 1991.) egy hajdan a Násznép-barlangnál is idősebb, és feljebb fakadó ősi forrásjárattal van dolgunk, amely mára olyan közel került a felszínhez, hogy felszakadt és a többi része igen erősen feltöltődött törmelékkel. Ezt a környéken található barlangokkal való feltételezett genetikai analógia alapján állítjuk.