Egy könnyű körút a Rábán és a Marcalon

Egy körtúrát ajánlok az arra vállalkozóknak. Az út Árpástól Mórichidáig tart, a Rábán és a Marcalon. Közel 36 km-es. Egyben is megtehető, de mivel a Marcalon történő visszaúton folyásiránnyal szemben kell haladni, ezért két naposra érdemes tervezni.

A Rába folyó Árpásnál már alsószakasz jellegű (4-7 km/óra sebességgel folyik). Kisbabotig még tanulmányozhatjuk a víz partromboló erejét. Találkozunk a folyóba bedőlt fákkal, s a rombolást fékező, partról benyúló kőgátakkal, szakszóval: sarkantyúkkal. Kisbabotot elérve megpillantjuk a falut Bodonhellyel összekötő hidat. Mindkét település a vízparton van. A hídtól pár méterre egy a vízből csak alacsony vízállásnál kilátszó kőgát húzódik keresztül a folyón. A közepén haladjunk át rajta. A falvakat elhagyva, enyhe kanyarok után hamarosan újabb hídhoz érünk. A folyó két partján fekvő Rábacsécsényt és Rábaszentmihályt köti össze. A jobb part alkalmas megállásra, táborozásra. A parthoz közel vendéglőt találunk.

A Rába Rábaszentmihály alatt

Folytatva utunkat tapasztalhatjuk, hogy a folyó tovább lassul. Az egyre nyugodtabb víznek csak a mérgesi híd képez akadályt, mivel a régi híd elemei a folyó medrében fekszenek. Alacsony vízállásnál ezért különösen fontos, hogy a jobb parthoz húzódva haladjunk át a híd alatt. Mérges után Rábapatona következik, ahol a híd után a bal parton kiköthetünk megpihenni (a közelben vendéglő).

Rábaparti hangulat

18 és fél km megtéve érjük el a Marcal torkolatát. Befordulunk, s mintegy 150-200 méter után egy duzzasztóhoz érkezünk. A duzzasztó lehetővé teszi, hogy vizet kapjon a Holt-Marcal. Itt át kell emelnünk vízi járművünket, hogy folytathassuk utunkat. A folyásiránnyal szemben haladunk, de nem kell tartani a víz sodrásától, mert a Rábához viszonyítva a Marcal lassú folyású. Hamarosan elérjük a koroncói hidat. A hídnál érdemes megállni, s akik két naposra tervezik túrájukat itt táborozhatnak is.

A Marcal Koroncónál

Koroncót, s egy újabb hidat elhagyva érkezünk utunk legegyhangúbb szakaszához. A Marcal egészen a Tétet és Rábaszentmihályt összekötő út hídjáig majdnem nyílegyenes csatorna. Csak a csend, a víz és a partok élővilága nyújt szinte felejthetetlen élményt.

Az előbb említett híd alatt átjutva a meder szélesedik, a víz így egyre sekélyebb lesz. Ha nem vigyázunk, könnyen elakadunk! A partot fák szegélyezik, beborítják a Marcalt, szinte alagútban haladunk. Rábaszentmiklósnál újabb híd. Itt a falu alatt kanyarog a folyó legromantikusabb szakasza. A bedőlt fákat kerülgetve, szűk átjárókon juthatunk tovább. Egy újabb egyenes szakasz után megpillanthatjuk a mórichidai hidat, ahol kikötve - mintegy másfél km-es szárazföldi út után - visszajuthatunk kiindulási helyünkre, Árpásra.

A Marcal Mórichidánál

Pájer ImreVizitúrázók információi
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja