Kinizsi SC Természetjáró Szakosztály
Szabadegyháza

Nemhivatalos
Országos tájékozódási túrabajnokság
(Közösségek versenye és egyéni értékelés)
meghirdetése
1999.

A Kinizsi SC Természetjáró Szakosztálya az előző két nemhivatalos országos tájékozódási túraverseny bajnokság sikere nyomán az 1999. évre is meghirdeti a nemhivatalos bajnokságot. A nemhivatalos bajnokság -akárcsak eddig- nyílt, abban minden egyesület, iskola, szakosztály, baráti társaság, stb. (továbbiakban: közösség) szerepelhet -sőt: benevezés nélkül is szerepel-, ha résztvesz a későbbiekben felsorolt tájékozódási túraversenyek valamelyikén.

A nemhivatalos bajnokság célja változatlanul az, hogy minél több versenyző (és minél több csapat) versenyzésére-; új, önálló versenyzők kinevelésére ösztönözzön és emellett képet adjon a tájékozódási túraversenyek sikeres résztvevőiről; továbbá az, hogy az egyes közösségek és az egyes versenyzők lemérhessék, hogy hol tartanak tájékozódási felkészültségüket illetően.

A nemhivatalos bajnokság más, mint a hivatalos bajnokság; nem jelenti annak konkurrenciáját, hanem annak bizonyos értelemben a kiegészítése:

A nemhivatalos bajnokság értékelése hasonló a hivatalos bajnokságéhoz, de alapvető kérdésekben el is tér tőle. Az értékelési szabályok újabb módosításával a kritikai észrevételeknek igyekszünk eleget tenni - részben visszatérünk az eredeti szabályokhoz -; emellett az is célunk volt, hogy könnyítsük az értékelés hosszadalmas munkáját.

Az értékelés alapjául szolgáló versenyek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a kijelölt versenyek időpontjai ne ütközzenek egymással és hogy az ország keleti és nyugati felében élők számára is legyen elég lehetőség - lehetőleg túl sok utazás nélkül - elegendő számú versenyen való részvételre. Az egyéni értékelésben és a közösségek versenyében ugyanis - akárcsak a hivatalos bajnokságban - a legjobb öt eredményt vesszük figyelembe. Annak a versenyzőnek (illetve közösségnek) van tehát esélye jól szerepelni, aki (illetve: amely) legalább öt versenyen vesz részt és ér el jó helyezést.

Úgy gondoljuk: helyes, ha az értékeléshez kiválasztott versenyek között vannak olyanok is, amelyek nem szerepelnek a bajnoki versenyek között.

A közösségek versenyében az első öt helyezésért, az egyéni értékelésnél -az Országos Egyéni Bajnokság kivételével- csak az első négy helyezésért jár pontszám. (Az Országos Egyéni Bajnokságon az első hat helyezett kap pontot!)

Most is igaz, hogy legszívesebben minden verseny és minden egyes versenyző eredményeit összesítenénk, azonban ennek teljeskörű, hiteles elvégzésére egyszerűen nincs lehetőségünk. Az eddigi tapasztalatokból már tudjuk, hogy a választott értékelési mód szerint versenyről versenyre növekedik az értékelés nehézsége, ezért az értékelés alapjául szolgáló versenyek száma kevesebb, mint a hivatalos bajnoki versenyek száma: az értékelésnél csak a későbbiekben felsorolt, összesen tizenhárom verseny eredményeit kisérjük figyelemmel. A bajnoki sorrend alakulását rendszeresen értékeljük és az értékelést három alkalommal -először a tavaszi szezon végén, másodszor október végén a Kinizsi Kupa eredménylistájával együtt, harmadszor az utolsó verseny hivatalos eredményének kézhezvételét követő három héten belül- irásban is megküldjük az első 15-20 csapat (egyéni versenyző) részére. Sajnos, az eredményeket nincs módunkban minden érintett részére megküldeni! A szándékunk az -reméljük, lehetőségünk lesz teljesíteni-, hogy a nemhivatalos bajnokság pillanatnyi állását minden hivatalos versenyen közzé tesszük.

Felhívjuk a figyelmet: célszerű az egy közösséghez tartozó csapatokat az adott közösségre utaló elnevezéssel ellátni, hogy az összetartozás egyértelmű legyen! Az ennek elhanyagolásából származó pontatlanságokért reklamációt nem tudunk elfogadni.

Az értékelésnél figyelembe veendő versenyek az alábbi versenyek:

A Szabadegyháza község önkormányzata által felajánlott vándorkupákat az éves értékelés alapján első helyre került közösség illetve versenyző nyeri el. Az első kiírás értelmében az a közösség és az a versenyző, amely-, illetve aki a kupát másodszor nyeri el, végleg megtarthatja.

A kupák védői:

A nemhivatalos bajnokság eredményhirdetése -a kupák, oklevelek és az első helyezett csapat,valamint az első három egyéni versenyző részére a lehetőségeink szerinti tárgyjutalmak átadása- a hivatalos országos bajnokság eredményhirdetését követően, 1999. december 4-én lesz az MTSz székházában.

A nemhivatalos bajnoksággal kapcsolatos bármely kérdésben tájékoztatást ad:

Horváth T. Csaba,
Postacím: 2432 Szabadegyháza, Than K. u. 8.
Telefon: (25) 478 145 (lakás, 17 óra után), (25) 478 111 (munkahely)
E-mail: horvathcs@hungrana.hu

Reméljük, hogy az 1999. évi nemhivatalos bajnokság hasonlóan kedvező fogadtatásra talál, mint az eddigiek.

Jó versenyzést, jó szereplést kivánunk minden sporttársnak és közösségnek!

Természetjáró Szakosztály
Kinizsi SC, SzabadegyházaÉrtékelési szempontok
az 1999-ik évi nemhivatalos országos tájékozódási túrabajnoksághoz

Közösségek versenye:

1) A közösségek értékelésekor nemcsak a felsőfokú versenyeket vesszük figyelembe.

2) Az egyes versenyeken elért helyezésekért járó pontszámok megállapításánál a hivatalos versenyértesítést vesszük alapul. Ettől csak abban az esetben térünk el, ha valamely kategóriában a résztvevők száma kevesebb 6-nél és a rendezők mégis külön rangsorolást alkalmaztak. Ebben az esetben az adott kategóriában elért eredményeket besoroljuk egy hozzá közelálló kategória eredményei közé és így állapítjuk meg a pontszámokat (Természetesen a besorolás után megállapított sorrend -és pontszám- csak azon kategória csapataira vonatkozik, amelynek résztvevői 6-nél kevesebben voltak!). A besorolás alapelvei:

3) Minden közösség legjobb öt eredményét vesszük figyelembe. Amíg egy közösség ennél kevesebb versenyen szerepelt, addig úgy tekintjük, mintha a hiányzó versenyeken helyezetlen lett volna.

4) A nemhivatalos bajnokságban a közösségek sorrendjét az öt legjobb eredmény figyelembevételével az egy versenyre jutó átlagpontszám határozza meg.

Ha tehát egy közösség csak három versenyen vett részt és ezeken 9, 15 és 16 pontot szerzett, akkor a pontszáma (16+15+9+0+0)/5 = 8,0 lesz.

Ha egy közösség összesen nyolc versenyen szerepelt és ezeken összesen 7, 9, 3, 13, 4, 0, 6, 2 helyezési pontokat szerzett, akkor a közösség pontszáma (13+9+7+6+4)/5 = 7,8 lesz, vagyis az előbbi közösség megelőzi, annak ellenére, hogy az kevesebb versenyen indult.

5) Holtverseny esetén a több első (második, stb.) helyezés dönt.

6) A megjelölt nappali csapatversenyeken elért helyezésekért járó pontszámok:

A verseny foka H e l y e z é s e k
1 2 3 4 5
"A" 12 10 9 8 7
"B" 9 7 6 5 4
"C" 6 4 3 2 1

Megjegyzés: Az éjszakai versenyeken a fenti helyezések szerinti pontszámokat minden esetben 2-vel megnöveljük.

Az egyéni értékelés:

1) Az egyéni értékelést az A és az A50 kategóriában végezzük el: nem szerint nem teszünk különbséget.

Megjegyzés: Az A50 kategóriájú csapatban szereplő 50 év alatti versenyző eredményeit nem tudjuk figyelembe venni egyik értékelésben sem!

2) Az egyéni értékelésnél csak a felsőfokú pályán elért eredményeket vesszük figyelembe.

3) A pontszámokat a hivatalos eredménylisták alapján, szükség esetén a fentebb -a közösségek versenyének értékelésénél- jelzett összevonások után állapítjuk meg.

4) Az egyéni értékelésnél is csak a legjobb öt eredményt -illetve annak átlagát- vesszük figyelembe. (Ha nincs öt eredmény, akkor a hiányzókat 0-nak tekintjük!)

5) Holtverseny esetén a hatodik (hetedik, stb) legjobb eredményt vesszük figyelembe. Ha ez is egyforma lenne, akkor azt tekintjük döntőnek, hogy ki szerepelt jobban az országos egyéni bajnokságon. Ha még ez sem dönti el a holtversenyt, akkor azt vesszük alapul, hogy melyik versenyző szerepelt többször győztes (második, stb. helyezést elért) csapatban.

6) Az egyes csapatversenyeken megszerezhető pontszámok:

A csapatbeli sorrend Helyezések
1 2 3 4
csapatvezető 11 9 8 7
2. versenyző 8 6 5 4
3. versenyző 5 3 2 1

Megjegyzések: 1) Az éjszakai versenyeken a fenti helyezések szerinti pontszámokat minden esetben 2-vel megnöveljük.

2) Az Országos Egyéni Bajnokságon elért helyezésekért az első hat helyezett sorrendben az alábbi pontszámokat kapja: 16; 14; 12; 10; 8; 6

3) A csapatok negyedik tagja a csapat helyezésétől függetlenül már nem kap pontot!Versenyek
Részletes kiírások
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja