Kinizsi SC Természetjáró Szakosztály
Szabadegyháza

A 2000. évi nemhivatalos
Országos tájékozódási túraverseny bajnokság
meghirdetése

A Kinizsi SC Természetjáró Szakosztálya a 2000. évre is meghirdeti a nem-hivatalos bajnokságot. A nem-hivatalos bajnokság -akárcsak eddig- nyílt, abban minden egyesület, iskola, szakosztály, baráti társaság, stb. (továbbiakban: közösség) szerepelhet -sőt: benevezés nélkül is szerepel-, ha részt vesz a következő oldalon felsorolt tájékozódási túraversenyek valamelyikén és ott az alábbiakban meghatározott feltételek szerint szerepel.

A nem-hivatalos bajnokság célja változatlanul az, hogy minél több versenyző (és minél több csapat) versenyzésére-; új, önálló versenyzők kinevelésére ösztönözzön és emellett tájékoztatást adjon a tájékozódási túraversenyek résztvevőiről és eredményeiről.

A nem-hivatalos bajnokság a hivatalos bajnokság kiegészítése: míg a hivatalos csapatbajnokság egyes -a bajnokságba benevezett- kötött létszámú csapatok-, a nem-hivatalos bajnokság közösségek (amelyek akárhány csapatból is állhatnak) versenye.

A hivatalos országos egyéni bajnokság egyéni versenyzők számára egy adott alkalommal megrendezett verseny, a nem-hivatalos bajnokság egyéni értékelése a csapatversenyek során a csapatok elért eredményei alapján rendel hozzá a csapattagokhoz bizonyos pontszámokat, melyek összesítésével állapít meg egy abszolút -nemtől független- sorrendet három korcsoportban az év során versenyzők között

A nem-hivatalos bajnokság értékelése szerint kialakult sorrend részleteiben talán vitatható, de a visszajelzések szerint sokan igénylik ezt a fajta összehasonlítást és tájékoztatást.

A nem-hivatalos bajnokság kiírása és értékelési módszere ismét változott a korábbiakhoz képest. Az értékelési szabályok újabb módosításával részben a kritikai észrevételeknek igyekszünk eleget tenni, másrészt szorosabb kapcsolatot kívánunk teremteni a hivatalos és a nem-hivatalos bajnokság versenyei, eredményei között. Fontos változás, hogy a hivatalos bajnokság versenyei kivétel nélkül mind szerepelnek az értékelés alapjául szolgáló versenyek között és azokon felül még beleszámít az országos egyéni bajnokság és még további három verseny is (Tájoló '2000 versenyek és az Ősz'2000).

Fontos módosítás az is, hogy nemcsak a legjobb öt, hanem a közösségek összes eredményét figyelembe vesszük a végső sorrend meghatározásánál. Annak a közösségnek van tehát esélye jól szerepelni, amely sok versenyen, több csapattal vesz részt és amelynek csapatai jól szerepelnek.

Most is igaz, hogy legszívesebben minden egyes versenyző eredményeit is külön összesítenénk, azonban ennek teljes körű, hiteles elvégzésére továbbra sincs -sőt egyre kevésbé van- lehetőségünk. Az eddigi tapasztalatokból már tudjuk, hogy versenyről versenyre növekedik az értékelés nehézsége, ezért néhány korlátozó feltételt vezetünk be a résztvevőket, illetve az egyéni értékelést illetően.

Ezek a következők:

a) Az értékelés során csak azoknak a csapatoknak az eredményeit vesszük figyelembe, melyek esetében a hivatalos eredményértesítőből kiderül, hogy az adott csapatok mely közösséget (települést) képviselik. Mindez azért szükséges, hogy az egy adott közösség csapatainak összetartozása egyértelműen megállapítható legyen; ne nehezítse és ne tegye bizonytalanná (zavarossá) a nem-hivatalos bajnokság értékelését azoknak a csapatoknak a feltüntetése, amelyekről nem tudhatók, hogy mely közösséghez (településhez) tartoznak.

b) Egy-egy verseny nem-hivatalos bajnoki értékelésekor csak azon közösségek csapatainak eredményeit vesszük figyelembe, mely közösségek már a korábbi versenyeken pontszerzőként szerepeltek; illetve az adott versenyen szerepeltek először, de legalább két csapattal. Kivétel az a közösség, amely ugyan egy csapatot indított, de az a felsőfokú versenyben legalább 12 pontot ért el (vagyis legalább három csapatot megelőzött).

A bajnoki sorrend alakulását rendszeresen értékeljük és a tabellát terveink szerint legalább minden második-harmadik bajnoki versenyen kifüggesztjük, illetve korlátozott számban kiosztjuk.

A nem-hivatalos bajnokság végeredményét a hivatalos bajnoki végeredménnyel együtt minden bajnokságba benevezett csapat kézhez fogja kapni. (Sajnos, az eredményeket nincs módunkban minden érintett részére megküldeni! )

Felhívjuk a figyelmet: célszerű az egy közösséghez tartozó csapatokat az adott közösségre utaló elnevezéssel ellátni, hogy az összetartozás az eredménylistából megállapítható legyen! Az ennek elhanyagolásából származó pontatlanságokért reklamációt nem tudunk elfogadni.

Az értékelésnél figyelembe veendő versenyek az alábbiak:

(Az értékelési szempontok a kiírás végén, elkülönítve találhatók meg!)

A Szabadegyháza község önkormányzata által adományozott vándorkupákat az éves értékelés alapján első helyre került közösség illetve versenyző nyeri el. Az első kiírás értelmében az a közösség és az a versenyző, amely-, illetve aki a kupát másodszor nyeri el, végleg megtarthatja.

A kupák védői

Közösségek:

Egyéni értékelés

1997:
    A: Horváth T.Róbert
(Kinizsi SC, Szabadegyháza)
1998:
    A: Mórocz Imre (ERŐTERV, Budapest)
    A50:Kovalik András (Kinizsi Encián TE, Bp.)
1999:
    A:Ács Gábor ("Totoya" baráti közösség, Bp.)
    A36:Franczva László (DÉMÁSZ_Rez. SE, Baja)
    A50:Horváth T. Csaba (Kinizsi SC, Sz.egyháza)

A nem-hivatalos bajnokság eredményhirdetése -a kupák, oklevelek átadása- a hivatalos országos bajnokság eredményhirdetését követően, 2000. december 4-én lesz az MTSz székházában.

A nem-hivatalos bajnoksággal kapcsolatos bármely kérdésben tájékoztatást ad:

Horváth T. Csaba, 2483 Gárdony, Kölcsey u. 1., II. em. 1.
Tel.:Lakás, 17 óra után: (22) 355 653 Munkahely: (1) 318 3570

Jó versenyzést, jó szereplést kívánunk minden sporttársnak és közösségnek!

A szabadegyházi Kinizsi SC Természetjáró Szakosztálya nevében:

Horváth T. CsabaÉrtékelési szempontok

a 2000. évi nem-hivatalos országos tájékozódási túraverseny bajnoksághoz

Közösségek versenye:

1) A közösségek értékelésekor az előző oldalon felsorolt versenyeket vesszük számba, az előzőekben megfogalmazott feltételek figyelembe vételével.

2) Az egyes versenyeken elért helyezésekért járó pontszámok megállapításánál a hivatalos versenyértesítés szolgál alapul.

3) A csapatok által az egyes versenyeken elért helyezéséért járó pontszámok:

  Felsőfokú Középfokú Alsófokú
Nappali versenyen 3(R+1-H) 2(R+1-H) R+1-H
Éjszakai versenyen 4(R+1-H) 3(R+1-H)  

Ahol R: az adott kategóriában részt vett csapatok száma
H:a csapat által elért helyezés

Megjegyzés: A versenyt feladó csapatok mindegyike egységesen 1-1 pontot kap.

(A versenyt feladó csapatok azok, amelyek bejelentik a verseny feladását. Értékelés szempontjából ide soroljuk azokat a csapatokat is, amelyek nem jelentették be a verseny feladását, de nem jelentek meg a célban, vagy nem teljesítették legalább a versenypálya felét. )

4) A közösség adott versenyen elért pontszáma egyenlő az adott versenyen részt vett csapatai által elért pontszámok összegével.

5) Minden közösség minden -az adott versenyeken elért- eredményét figyelembe vesszük.

6) A nem-hivatalos bajnokságban a közösségek mindenkori sorrendjét az adott időpontig elért pontszámok összege határozza meg.

7) Holtverseny esetén a több felsőfokú első (második, stb.) helyezés dönt

Az egyéni értékelés:

1) Az egyéni értékelést az A, A36 és az A50 kategóriában végezzük el: nemek szerint nem teszünk különbséget.

Megjegyzés: Az A36 kategóriájú csapatban szereplő 35 év alatti, illetve az A50 kategóriájú csapatban szereplő 50 év alatti versenyző eredményeit nem tudjuk figyelembe venni az egyéni értékelésben!

2) Az egyéni értékelésnél csak felsőfokú versenyben elért eredményekkel számolunk!

3) A pontszámokat a hivatalos eredménylisták alapján állapítjuk meg.

4) Az egyéni értékelésnél a legjobb hat eredmény összegét vesszük figyelembe.

5) Holtverseny esetén a hetedik (nyolcadik, stb) legjobb eredményt vesszük figyelembe. Ha ez is egyforma lenne, akkor azt tekintjük döntőnek, hogy ki szerepelt jobban az országos egyéni bajnokságon. Ha még ez sem dönti el a holtversenyt, akkor azt vesszük alapul, hogy melyik versenyző szerepelt többször győztes (második, stb. helyezést elért) csapatban.

6) Az egyes csapatversenyeken megszerezhető pontszámok:

A csapatbeli sorrend Helyezések
1 2 3
csapatvezető 12 10 9
2. versenyző 8 6 5
3. versenyző 4 2 1

Megjegyzések:

a) Az éjszakai versenyeken a fenti helyezések szerinti pontszámokat minden esetben 2-vel megnöveljük.

b) Az Országos Egyéni Bajnokságon elért helyezésekért az első nyolc helyezett sorrendben az alábbi pontszámokat kapja: 16; 14; 12; 10; 8; 6, 4, 2

(Amennyiben kilencnél kevesebb az induló száma, akkor az utolsó helyezett nulla pontot kap és helyezések szerint előbbre haladva kettesével emelkednek a pontszámok!)

c) A csapatok negyedik tagja a csapat helyezésétől függetlenül már nem kap pontot!Versenyek
Részletes kiírások
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja