Kinizsi SC.
Szabadegyháza
Megyei Természetbarát Szövetség
Fejér megye

Versenykiírás és tájékoztató az első természetjáró tájékozódási maratoni túraversenyről

Szárliget - Kőhányáspuszta - Mór
1998. augusztus 20-21.

I. TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAMARATON

A verseny meghatározása: Gyalogos, kétfordulós (kétnapos), bontott távú, kötött menetsebességes, felsőfokú ("nehéz") tájékozódási verseny.

A verseny célja: A jelentkezők számára alkalmat biztosítani arra, hogy az egész Vértes-hegységen keresztülhaladva részt vehessenek egy-, a szokásosnál nagyobb fizikai (és szellemi) igénybevételt jelentő tájékozódási versenyen.

A verseny kategóriái és csapatlétszáma:

A verseny összevont kategóriájú verseny, melyre korra és nemre való tekintet nélkül bármilyen összetételű, 2- 4 főből álló csapat nevezhet.

A találkozás (bejelentkezés) helyszínei és időpontjai:

1) A szárligeti Birkacsárda (a 100-as út mellett): 1998. augusztus 20-án 7 órától 9 óráig.

2) Kőhányáspuszta, turistaház: 1998. augusztus 19-én 18 órától 22 óráig, illetve 1998. augusztus 20-án 6 óra 30-tól 7 óra 15-ig

3) Mór, Perczel Mór Szakközépiskola Kollégiumának bejáratánál 1988 augusztus 20-án 6 órától 6 óra 45-ig.

(Aug. 19-én éjszakára a kollégiumban egyénileg szállás igényelhető! Költség: 500 Ft/fő/éjszaka, ágyneműhasználattal. Telefon: (22) 407-055, ill. (22) 407-023)

A találkozási helyek eléréséről minden csapat saját maga gondoskodik.

A rajt helye: Birkacsárda

A Kőhányáspusztára vagy Mórra gépkocsival érkezőket a rendezőség szállítja a rajt helyszínére. (Mórról 6 óra 45-kor indul autóbusz Kőhányáspuszta érintésével Szárligetre, a rajt helyszínére, majd onnan vissza Mórra) .

Aki a Birkacsárdához tömegközlekedési eszközzel érkezik, (Pl. vonattal Szárliget v.m.), annak az első napi versenyhez nem szükséges felszerelését a rendezőség az első napi célhoz ( szálláshoz), Kőhányáspusztára szállítja.

Aki a Birkacsárdához (vagy Kőhányáspusztára) saját gépkocsival érkezik, az gondoskodjon kisérőről, aki a gépkocsit átviszi Kőhányáspusztára, és/vagy Mórra (a végcélba).

Az első rajt: 7 óra és 7 óra 30 perc között

A tervezett utolsó rajt: 9 óra (A csapatokat a tervek szerint 5 percenként indítjuk)

Az első napi cél helye: Kőhányáspuszta, turistaház

A turistaházban 450 Ft/fő/éjszaka költséggel a rendezőkön keresztül korlátozott mértékben szállás igényelhető 19-én, 20-án, illetve 21-én éjszakára.

Akinek nem jut a turistaházban hely, az a turistaház kertjében 250 Ft/fő/éjszaka költséggel sátorozhat (Hálózsákot mindenki hozzon magával!).

A második napi rajt: Kőhányáspusztáról

Első rajt: 6 óra 30 és 7 óra között, utolsó rajt (tervek szerint): 8 óra 30 perckor

Cél: Mór, Perczel Mór Szakközépiskola kollégiuma (A piros jelzés mentén!)

A verseny távja, szintemelkedése és a várható versenyidő:

  1. nap 2. nap
Táv: 22 km 20 km
Szintemelkedés: 800 - 1000 m 800 - 1000 m
Versenyidő: 10 - 10.5 óra 9 - 10 óra

Megjegyzés: A versenyidő - ezen belül a hivatalos (számított) menetidő, valamint a pihenőidő és a keverési idő - pontos értékét a verseny alkalmával kiadott menetutasításban adjuk meg.

Fontos:

a) A pihenési- és a keverési idő egymás terhére - a megadott korláton belül - tetszés szerint növelhető
b) Aki a megadott versenyidőn túl ér célba, annak teljesítményét csak versenyen kívül tudjuk értékelni! (Azért, hogy az eredményhirdetést a tervezett időpontban meg tudjuk kezdeni)
c) A versenypályán elveszett csapatok keresésére a rendezőség nem vállakozik. (Erre nincs módja)

A felhasznált térképek: különböző "életkorú" tájfutó térképek, összesen 6-7 db/csapat.

A verseny felsőfokú jellege az alábbiakban nyilvánul meg:

Nevezés, nevezési díj: Nevezést csak előzetesen és írásban fogadunk el! (Mindezt a térképek korlátozott száma és a berajzolási nehézségek indokolják)

Nevezési határidő: 1998. augusztus 10.

Nevezési cím: Horváth T. Csaba, 2432 Szabadegyháza, Than Károly u. 8 (További információk a (25) 478-145-ös telefonszámon az esti órákban)

A nevezésben közölni kell

A nevezés mellékleteként elküldendő a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény vagy annak másolata.

A nevezési díj: 1000 Ft/csapat + 500 Ft/fő (A teljes versenyre!) (Tehát, pl. egy háromtagú csapat számára: 1000+3x500=2500 Ft )

Egy napra a nevezési díj 500 Ft/csapat + első napra: 350 Ft/fő, második napra 150 Ft/fő

A nevezési díjat a nevezési címre címzett közönséges postai utalványon vagy személyesen lehet befizetni.

Aki a nevezési díj befizetéséről számlát kér, azt a nevezésben jelezze!

A nevezési díj az alábbi költségek fedezésére szolgál:

1000 (illetve 500) Ft/csapat: térképek, érmek, oklevelek, továbbá az egyéb rendezési költségek (utazási és egyéb szervezési költségek)

500 (illetve 250 vagy 150) Ft/fő: időmérőnként üdítőital, az első napi célban bőséges egytál-étel (gulyásleves vagy babgulyás), emlékjelvény, továbbá a személy- és poggyász-szállítás költségei.

A verseny díjazása:

A két versenynap összesített eredménye szerinti első három helyezett csapat tagjai érmet és a TENGERSZEM sportbolt ajándékát kapják, az első hat csapat tagjai pedig oklevelet. Minden teljes távot teljesítő résztvevő emlékjelvényt kap.

A csak egy napon indulók közül az első hat helyen végzők oklevelet vehetnek át. Amennyiben arra a továbbiakban más lehetőség is adódik, a teljes verseny többi helyezettje is tárgyjutalomban is részesül. ( Mi mindent el fogunk követni...)

Az eredményhirdetés helye és ideje:

Mór, 1998. augusztus 21., legkésőbb 19 óra

Óvás: A versenyen óvásra - a szokásos értelemben és módon - nincs lehetőség. Az óvás jellegű észrevételeket - főként, ha több csapat egybehangzóan kifogásol valamit - a rendezőség az értékelésnél figyelembe veszi.

A verseny teljesítéséhez szükséges felszerelés: tájoló, óra, íróeszköz és Vértes túristatérkép. Ajánlott felszerelés: elsősegélycsomag, körző, vonalzó, szögmérő, enni- és innivaló, esőkabát, váltóruha, tisztálkodási eszközök, zseblámpa, stb.

Általános tudnivalók: A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell; mindenki saját felelősségére indul!

A rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető!

Egyéb információ: A maratoni versenyzők a másnapi (több pontról, így Kőhányáspusztáról is induló) Vértes 25 vagy Vértes50 teljesítménytúrán a nevezési díjból kedvezményt kapnak (Ha indulni kívánnak...)!

Móron a kollégiumban a második nap estéjére szállás igényelhető!

Szabadegyháza, 1998. május

A rendezőkVersenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja