Az Alföldi Kék-túra
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakasza

(Preisler Tamás- Kalmár László)

Sátoraljaújhely - Alsóberecki 8 km - Karos 15 km - Karcsa 20 km - Pácin 26 km

Vonattal megérkezve Sátoraljaújhelyre az első turista jelzést a vasútállomás előtti téren kezdődő fasor első fáján látjuk: kék négyzet. A fasoron elindulva bal oldalon a Tokajhegyaljai Borkombinát tornyos épületét a "Bor templomot" látjuk. A két ablaksor között a hegyaljai mezővárosok színes majolika címerei láthatók. A fasor végén jobbra a Dohánygyár mellett haladunk el.

Kiérve a főútra, jobbra a Kossuth Lajos utcába fordulunk. Baloldalon áll a régi zsidó temető kegyeleti emlékként meghagyott sírkertje, benne Teitelbaum Mózes sírjával. Zarándokhely. A Kossuth Lajos utcában kék + és kék négyzet jelzések váltogatják egymást. A Hősök terére érve szovjet hősök emlékművét látjuk baloldalon. Tovább előttünk a tér másik oldalán látható az 1944. évi börtönfelkelés emlékére állított szobor, "sassal viaskodó ifjú". Itt jobb oldalon nyílik az Árpád utca és itt találkozunk először a kék sáv jelzéssel. Elindulva az Árpád úton, amely majd jobbra fordul és keresztezi a Szlovákiába menő vasutat. Jobb oldalon a Bútorgyár, balra a Húsipar üzeme látható. Ez a Berecki utca, végére érve elérjük a Ronyva patakot. Utunk jobbra fordul, átmegyünk a vasúti híd alatt, majd a töltésen végighaladunk, mely egy kicsit balra ível.

A töltés egy betonutat keresztez, amelyen jobbra térünk. Hármas útkereszteződéshez érve, a műúton déli irányban, Zemplénagárd felé folytatjuk utunkat. Érdemes időnként balra visszapillantani, sőt a kilátás kedvérét néhány percre megállni. Igazán innen sátrak a "Sátor-hegyek. 1 km után a beton út balra fordul, mi pedig egyenesen földúton - a "Papok útján"- egy legelőn folytatjuk utunkat. 3 km megtétele után ismét elérjük a korábban elhagyott betonutat, amelyen jobbra fordulunk. Szemben a Bodrog-híd látszik. Rövidesen keresztülmegyünk rajta. Mielőtt felérünk a hídra, jobbra kissé távolabb egy gátőrháznak tűnő épület, a helyi vadásztársaság háza, előzetes egyeztetéssel az udvarán sátorozási, az épületben szállás lehetőség van. A híd után az útelágazásnál balra, Felsőberecki felé indulunk továbbra is műúton. Balra a Bodrog holtága, jobbra Alsó-Berecki szélső házai és egy templom látható. A harmadik utcán jobbra fordulunk (Kossuth L. u.). Itt találjuk a Bodrogparti Sörözőt, majd a Művelődési Házat, élelmiszerboltot. Tovább haladva elmegyünk egy templom és a temető mellett. A falu szélén a betonút jobbra fordul, mi pedig egyenesen keleti irányban, egy füves földúton megyünk tovább. A táj változatos, jobb oldalon árok, mögötte jegenyés, balra mezőgazdasági földek. Egy kisebb árkot keresztezünk, jobbról elfogy jegemyés. Mind a két oldalra erőteljes út-kiágazások, előre, enyhén balra, egy fácskát mellőzve, gyenge útnyom, erre megyünk. Irányunk nagyjából észak-keleti. Ligetes, fás részre érünk, majd ismét földek következnek. Balról magasles látszik, jobbról egy major épületei. Majd utunk jobbra a falu felé (Karos) fordul, kerített legelők között járunk. Egy ház csoporthoz érkezünk. Az oszlopon gólyafészek, itt balra megyünk. Jobbról házsor, balról öreg temető és erdősáv található. Ezeket elhagyva ligetes legelős területre érünk. Feltünik néhány karakteres formájú domb. Nensokára melléjük érünk. Utunk betonos lesz, jobbra fordul és beér a faluba. Jobb oldali dombon templom, erre tartunk. Kertjében új honfoglalási emlékmű. Karos egyike a leggazdagabb honfoglaláskori régészeti lelőhelyeinknek. A szokásos tárgyak tárgyak mellett díszes szablyák, övveretek, tarsolylemezek, sok pénzérme: dénárok, dirhemek és pfemingek kerültek elő. Hasonló leletek az egykori Szabolcs és Zemplén vármegye szerte vannak. Ismertebbek: Bodrogszerdahely, Eperjeske, Geszetréd, Rakamaz, Tarcal, Zemplén. Ami arra utal, hogy a X. század első felében a magyar nagyfejedelmek valamelyike - ha épp nem a legnagyobb - és kisérete; vezérei, harcosai latak e tájon. A tervek szerint a falu mellett, a leletek többségét adó Eperjeszögön, a közeljövőben régészeti bemutatóhelyet alakítanak ki. Ha elkészül, érdemes lesz a jelzést arra kanyarítani.

A Kossuth utcán haladunk élelmiszerbolt, kocsma mellett. Egy patakot átszelő hídon tovább menve dél felé 1,5 km-t, kiérünk a főútra, a sarkon büfé. Utunk bal felé visz a betonon. 14 km-es követ elhagyva jobb oldalon alacsony épületek vannak, majd utána útkereszteződés. Mi jobbra letérünk. Termőföldek, fiatal fák, akácok közt haladunk déli irányban. 2 km megtétele után balra fordulunk. Bal oldalon gázvezeték, jobb oldalon távolabb elektromos nagyfeszültségű vezeték. Földúton haladunk keleti irányban. 2,5 km után érünk Karcsa határába a szélső házakhoz. A falu lakóit egykor kotorcásoknak csúfolták. A kotorca nem más mint, a gyékénybendő, amelyből a soványabb esztendőkben, - ilyen régente gyakorta volt - pogácsát készítettek.

Balra megyünk, majd az első utcán jobbra (Sport u.). Jobb oldalon a névadó sporttelep és büfé. Utunk balra fordul beton úton egészen a fő útig. Itt ABC üzlet található. A főúton jobbra fordulunk, nemsokára útkereszteződéshez érünk, autóbusz megálló. A kereszteződésnél balra északi irányba térünk. Jobb oldalon egy kis tó látható, majd a Tó Söröző. Elérkezünk egy vörös kövekből rakott, szép faragásokat sem nélkülöző fazsindelyes templomhoz. A régészek és művészettörténészek az építési jegyek alapján a románkorra teszik e templom keletkezését, ám a helybéliek tudják, hogy ezt egykor régen a tündérek építették. Azok a tündérek, akik a Karcsa-tó mélyén laktak és az ugyancsak ott élő elszaporodó boszorkányok elől menekülendő, két nap két éjjel allatt építették fel a templomot. Harangja azért nincs mert, amikor két tündér éppen repítették volt az ezüst harangot, a boszorkányok üldözőbe vették őket. Már-már elérték a tündéreket amikor a faluban megszólalt a kakas - az pedig gondolom ismeretes, hogy kakasszóra a boszorkányoknak, akár csak az ördögöknek vissza kell térniük lakhelyükre - Ám a harang szállító tündérek is megijedtek és elejteték a harangot. A harang magával rántotta a tornyot is és mind a kettő eltünt a karcsa vizében. Azóta többször is keresték, egyszer meg is találták, láncot akasztottak a gombjára, eléfogtak 24 ökröt és elkezdték vontatni kifelé, amikor valaki felkiálltott a mélyben: - Jaj a kisújjam ! - Erre mindenki megállt, az ökrök térdre estek, a lánc meg elszakadt. Állítólag a hely ahol a harangok az iszapban fekszenek "a Vajdák kertje végével egy irányban, 3 vagy 4 öllel a széltől beljebb van", de azóta sem találják.

A templom megcsodálása után továbbmenve, elhagyjuk az óvodát, az öregek klubját és kiérünk a faluból. Utunk északi irányban az egykori országúton, köves, földes úton, változatos környezetben halad, termőföldek, rétek, akácos, kis erdők váltogatják egymást. 4 km gyaloglás után útkereszteződéshez érünk, jobbra fordulunk dél-keleti irányba. A szántás szélén akácos mellett megyünk. Balra egy szlovákiai falu Nagy-kövesd (Velky Kamenec) és vára, helyesebben a romjai láthatók.

Majd egy kőhídon egy patakot keresztezünk. Irányunk tovább is dél-keleti, egy fasoron haladunk. Balra előre már látszik a pácini templom. Egy patak mellé érünk XIX/41-es határkő van a partján. Balra a temetőt látjuk, utunk arra vezet. A halottasház mellett elhaladva a betonútra és erdőbe érünk. Mielőtt az erdőből kiérnénk a főútra, a jelzés balra fordul és hátulról kerüli meg a kastélyt és úgy ér ki a főútra. Jobbra 300 m-re autó-busz megálló van. Itt van Pácin központja. Innen tudunk visszamenni Sátoraljaújhely vasútállomáshoz.

Pácin - Cigánd 14 km - Tiszahíd (megyehatár) 22 km

Pácinból a középkori eredetű reneszánsz várkastélytól indulunk. Múzeum van benne. A kastély kert szélétől déli irányba indulunk egy utcában. Köves úton haladunk mezők, termőföldek, akácfák közt megyünk 2 km-t. Itt a köves út jobbra fordul, mi egyenesen földúton haladunk. Áthaladunk egy kis hídon (Pácin csatorna) jobbra-balra fák, fiatal erdők, mezőgazdasági területek. Újabb 2,5 km után a magas feszültségű vezeték előtt jobba fordulunk, áthaladva a vezeték alatt, balra fordulunk és 21 km után, a Liba-tanyánál, a Tiszakarádi főcsatornához érünk. A hídon (zsilip-szerű) átmenve jobbra fordulunk dél-keleti irányba. Ismét vízpart mellett haladunk egyenesen, útközben négyszer haladunk át kőhídon (zsilip) és kb. 4 km pusztai séta után érünk ki a betonútra (Ricse-Cigánd-Sárospatak autóbuszjárat). A betonúton balra indulunk és rövidesen beérünk a faluba, Cigándra. Jobb oldalon Éva büfé és bolt. A bolt után az első betonos utcán jobbra megyünk (Petőfi u.) Elhaladunk a templom mellett, a postánál balra fordulunk, az utca kanyarog jobbra-balra, majd kiér a Fő útra. A Fő úton jobbra indulunk, ez az út is kanyarog balra, majd jobbra. A 30 km-es kőnél, BAZ megye határa tábla mellett elhaladva felérünk a Tisza-gát tetejére. Mi a gáton indulunk el balra, keleti irányba. Az utunk 5 km hosszan a gáton vezet, itt árnyékra ne számítson senki. A gáton kövek vannak letéve 100 méterenként. 43 km-nél kezdjük a gátmenetelést, majd leírunk egy omega kanyart (), 44 km-kő után sorompón haladunk át (itt keresztutak vannak), mi továbbra is a gáton haladunk. A 46,7 km-kőnél ismét sorompó (keresztutak). Továbbra is a töltésen haladunk, de most már földút helyett betonúton.

A 47,9 km-kőnél érjük el a Sárospatak-Kisvárda főútat. A betonúton jobbra fordulunk, már látni a Rákóczi-hidat. A híd bal oldalán gyalogos járda van. A hídon átérve BAZ megye és SzSzB megye tábla után jobbra egy sorompón áthaladva vezet az út immár a Tisza SzSzB megyei oldalán Tiszakanyár felé. A híd lábánál található a Füzes Csárda.


Úton: rövid túraleírások, élménybeszámolók
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja