1990 évi XCIII. Törvény

az illetékekről

Mivel egyre több alkalommal szükséges a különféle pályázatok és más költségvetési pénzek megszerzéshez, vagy egyéb más tevékenységhez illetékköteles hatósági igazolás (eljárás) megszerzése, ezért közreadjuk az idevonatkozó előírást.

5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül:

  1. a Magyar Állam,
  2. a helyi önkormányzat,
  3. a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság,
  4. a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság,
  5. az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
  6. az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
  7. a vízgazdálkodási társulat,
  8. a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási önkormányzat,
  9. a Magyar Nemzeti Bank,
  10. a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság.

(2) Az (1) bekezdés c)-g) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

(3) Az illetékmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a szervezet (alapítvány) vagyonszerzése esetén annak illetékkiszabás végett bejelentésekor, államigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az eljárás megindításakor írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet (alapítvány) - a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában - társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett.


Jog - a turizmussal, természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja