UTTE80 ÉVES AZ UTTE

Hazánkban ez az egyesület a legrégebbi , folyamatosan működő természetjáró szervezet. 1996. november 16-án ünnepi közgyűlésen emlékeztek meg az elmúlt nyolc évtized történetéről. Az ott elhangzottakból közöljük az alábbi visszatekintést.

A századfordulón a szervezett ipari munkásság, német-osztrák példa nyomán, munkás sportegyesületeket, természetjáró csoportokat hoz létre hazánkban is. 1908-ban a Munkás Testedző Egyesületen belül létrehozzák a turista osztályt.

1910-ben pedig megalakul az első önálló természetbarát egyesület a Természetbarátok Turista Egyesülete. Neumann Ede nyomdász vezetésével 20-25 nyomdász, könyvkötő, akik között olyan személyek voltak, mint Király Albert, Brumiller László, Nowotny Lajos, Dubitzky István. Ezt követően évente alakulnak Budapesten és vidéken a kisebb-nagyobb természetbarát osztályok, csoportok .

Megfogalmazták a TTE Alapszabályát: amely célúl tűzte ki:

a) a természet szeretetének felébresztését,
b) a természet megismertetését a tagokkal,
c) a természettudományok ismereteinek terjesztését, mindezek érdekében

- túrák, felolvasások, fotózás szervezését, szakirodalom terjesztését,
- turistautak jelzését, menedékházak építését, turista létesítmények kialakítását,
- kedvezményes vasúti jegyek biztosítását a természetkedvelők számára. Mindezek az elvek napjainkban is helytállóak, a mi alapszabályainkban is ezeket az elveket fogalmaztuk meg.

1916-ban Újpesten ifjúmunkások, közép- és főiskolás diákok szervezték meg a TTE Újpesti Osztályát, amelynek az újpesti Munkásotthon adott otthont. Az ifjúmunkásokat Németh Ferenc, a diákokat Boczán Károly szervezte. A központ részéről Király Albert, Hevesi Károly, Brumiller László segítették a fiatal szervezet létrejöttét. Jóformán hónapok alatt több mint százan csatlakoztak az újpesti osztályhoz. Természetesen a háború miatt sok nehézséggel küzdenek, de fiatalok, lelkesek és a háborúba menők helyébe újabbak állnak. A háború befejeztével, az őszirózsás forradalom után, ujjáéled a természetbarát mozgalom is:1919-ben csaknem 1000 tagja van a TTE Újpesti Osztályának. A TTE Újpesti Osztályának egymás után alakulnak a különböző szakosztályai: síző, sziklamászó, evezős, torna, ifjúsági, természetesen gyalogtúra is, majd pedig a közművelődés érdekében fotó, zenekar, dalkar, megteremtik a későbbi könyvtár alapjait.1922-ben megalakul az ifjúmunkás szakosztály Csaplár József, Janda Vilmos, Sajgál testvérek, Janoczky testvérek, Koppányi Károly, Tóth Lajos, Fajszi Géza, Hajós Ferenc, Hlatky János, majd létrejön a síző és a sziklamászó szakosztály: Hevesi Károly, Brumiller József, Latzkovics fiúk, Jászberényi Ferenc, Tolnai József, Ványa Pál, Pollák Karcsi, Szigeti fiúk. Következő évben megalakul az eszperantó szakosztály, hiszen közművelődési feladatokat, nyelvtanulást is felvállaltak: Németh László, Piller Gyula, Sándor József, Berceli Béla.

Számtalan egy és több napos túrát, szabadság-túrát szerveznek, síversenyeken vesznek részt, amelyet az országban lévő más egyesületek rendeznek.

Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően turistautakat jeleznek, forrásokat foglalnak, menedékházat építenek: 1918. Rózsika-forrás foglalása, 1921. Pilisi kunyhó építése a Pilis tetőn, még ebben az évben foglalják az Eszperantó forrást, ami azóta is kedvelt kiránduló hely. Megépül az ezüsthegyi Rheuma kunyhó.1923. A TTE Tipo-gráfia osztályával karöltve építik meg a Kevélynyergi Menedékházat, amelynek áram-fejlesztőjét az újpesti természetbarátok készítették. 1924. Jószerencse-forrás és a Nánási-forrás foglalása.1933-ban felvetődik a gondolat, hogy jó lenne a Duna partján kialakítani egy olyan telepet, ahol a meleg nyári hétvégeken, a víz mellett pihenhetnének a természetbarátok. Ez a terv 1934-ben kézzelfogható közelbe kerül, de hát ehhez rengeteg pénz kell. Az anyagi erőforrások előteremtésében is leleményesek a természetbarátok, zenekaruk, dalkaruk segítségével az Újpesti Munkás-otthonban különféle rendezvényeket szerveznek : tea- és fagylalt estélyek, előadói estek, amelyeken olyan neves művészek vállalnak szerepet, csekély díjazásért, mint Ascher Oszkár, Baló Elemér, Tordai Judit, Beregi Oszkár. Téglajegyek ki-bocsájtása a tagság és barátaik körében, munkás tornaünnepeken való részvétel, ahol a jó helyezések díjai mind a közös kasszába, az eltervezett célok mielőbbi megvalósulása érdekében gyűlnek.1934-ben vásárolták meg a dunakeszi Duna parton azt a földdarabot, amely az újpesti természetbarátok kedvenc nyári táborhelye lett. Torna, uszás, evezés, kézilabda, "stukk-labda", amelyeket esténként egy-egy "kolkaja" koszorúzott, mind-mind kedves emlékei a még élő idősebb természetbarátoknak és az ott felnövekedő gyerekeiknek. Csaplárék, Braunék, Tolnaiék, a Sajgál testvérek, Lenkei és Kovács család, Fleischerék, Fischer Jánosék, Fajszi Géza, Levelekiék, Vozár testvérek, Hlatky "Snubi", Piller Gyula,Tóth Sándor, Tóth Lajos és Mihály, Janda Vilmosék, Janoczky családok mindegyike igyekezett sátrat, "kutyaólat" építeni, ahol hétvégén, szabadság alatt, megaludhattak a telepen.

1945-ben jóformán Budán még folynak a harcok, amikor az egyesület lelkes aktivistái összegyűlnek, hogy újra indítsák, fejlesszék a természetbarát tevékenységet. Megkeresik a régi turista társakat, akik átvészelték a háborút, gondolatban elbúcsúznak azoktól akik elpusztultak a világégésben. Megalakul az új vezetőség: Németh Ferenc elnök, Tolnai József ügyvezető elnök, Csaplár József alelnök, Braun Lipót, Sajgál testvérek, a Janoczky testvérek, Leveleki Gyula, Kovács Pista szervezik a szakosztályokat, tervezik az új túrákat. Az egyesület a Munkásotthonban lévő kis helyiségéből új székházba költözik. Lelkes új tagok keresik meg az egyesületet, megindul a túra és siző élet. 1946-ban a Nagyhideg-hegyen lévő félig kész túrista házat kezdik lakhatóvá tenni, először csak két szobát hoztak rendbe, majd fokozatosan többet is, a munkatúrák sok-sok napján. Ez év szeptember 1-én sok száz természetbarát részvételével a Csóványos csúcsán megrendezik a Béke-túrát. A következő évben a nyári szabadságtúrákat a Börzsönyben szervezik és megvalósul az első ifjúsági tábor a Nagyhideghegyi Menedékházban. Megkezdődik a sípálya építése és a mozgalmas sí-élet. Ez időtájt közel 800 tagja van az UTTE-nek.

1949-től megindul a Dunakeszi Sporttelep fejlődése, mert a háború még csak fákat sem hagyott a telepen. Hamarosan megépül a röplabda pálya, a szerszámos kamra, nyaranta sátrak állnak a telepen és a sport mellett folyik a munka: kerítés-építés, közös helyiségek építése, ismét épülnek a családok hétvégi házacskái. Számtalan szép hazai és külföldi, gyalogos, sí, evezős, kerékpáros túrát szerveznek. Az egyesület tagjai nagyszámban vesznek részt a Radnóti síversenyeken, a tájékozódási versenyeken, sokan bekapcsolódnak a túramozgalmakba, minősítéseket szereznek. Résztvesznek a csóványosi Béke-túrákon, amelyet egyesületünk alapítói vezettek először 1914-ben a Csóványos csúcsára. Itt kell talán megemlíteni néhai Hámori Ferenc tagtársunkat, aki fáradhatatlanul szervezte a túrákat, mint a túrabizottság akkori vezetője és példával járt elől, mert érdemes természetjáró minősítést szerzett.

1960-ban a Kis-Csikóvár oldalában lévő romos vadászházat veszik bérbe a Pilisi Parkerdőgazdaságtól, amelyet sok-sok munkatúrán ujjáépítve, létrehozzák a ma is müködő Janda Vilmos kulcsosházat.

Az 50-es, 60-as években az MTSZ szervezésében - gyakran tagjaink vezetésével - Bulgáriában, Németország-ban, Lengyelországban, Csehszlová-kiában, a Kaukázusban, a Krímben 10-15 tagtársunk túrázott.

1964-ben - a Béke-túrák 50 éves évfordulójára - egyesületünk elnöksége elhatározza, hogy a Csóványos csúcsán megépít egy emlékművet, hogy az a jövő turistái számára is hirdesse természetbarátok békevágyát.

Az újpesti természetbarátok egyesületében nemcsak szép, érdekes túrák szerveződtek és turista létesitmények épültek, hanem a fiatalok között erős baráti, érzelmi szálak fűződtek, örök barátságok, házasságok kötődtek. Napjainkban az UTTE-t alapítók gyerekei, unokái, dédunokái tevékenykednek az egyesületben. A fentebb említett nevek ma is megtalálhatók az aktivisták nevei között, akikhez további kollégák, munkatársak, barátok és házastársak csatlakoztak, növelve a természetbarátok népes táborát. Az elmult 80 év alatt bekövetkezett jelentős társadalmi, gazdasági, politikai változások ellenére egyesületünk él, tevékenykedik. Bár területi egyesületként semmiféle háttérintézménye nincsen, így egyesületünket a tagok természetszeretete, a természetbarát mozgalom iránti elkötelezettsége tartja fenn. Az egyesület tagsága hosszú évek óta a 300 fő körüli, a pártoló tagok száma ugyancsak 300-350 fő, a tagság egyharmada fiatal. Gyalogos, síző, evezős, kerékpáros túra -szakosztályaink vannak, jelentős tevékenységet folytat az ifjúsági szakosztályunk, amelynek létszáma 80-90 körül van. Túra teljesítményük alapján 2 érdemes (Pap Éva, dr.Tolnai Klára), 17 ezüstjelvényes, 30 bronzjelvényes természetjárónk van, az ifjúsági szakosztályból ez évben újabb 9 fő érte el a bronz minősítést. Túravezetőink száma:1 nemzetközi, 3 ezüstjelvényes gyalogos, 1 ezüstjelvényes evezős, 12 bronzjelvényes. Ezenkívül jónéhány kiváló gyakorló túravezetőnk is van. Rendszeresen szervezünk ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas túrákat a gyalogos, síző, evezős szakágakban. Sitúrákat: évente 5-6 alkalommal 2-3 naposakat, 1-2 alkalommal 1-2 heteseket, főként a Tátrába, a létszám 8-30 fő közötti. Tagjaink, 4-6-8 fővel, résztvesznek rendszeresen az MTSZ által szervezett ausztriai, svájci sítúrákon. Évente megrendezzük a házi síversenyt. Az MTSZ szervezésében 1993-ban: a Vogézek-Párizs-Mont Blanc hegységben 16 tagunk, 1994-ben a Skandináv országokban - Nord-kapp-Fjordok vidékén15 sporttársunk túrázott, ezeken a túrákon a vezetőt is az UTTE adta.

Évente 20-25 tagtársunk tengerparton tölti szabadságát, egyesületünk szervezésében. A rendszeresen szervezett hazai túrákon kívül, Dunakeszi Sporttelepünkön évente többször rendezünk sportvetélkedőket gyermekek, felnőttek részére. Ugyancsak rendszeresen szervezünk túratábort a fiatalok részére: 1993-96. években 9 alkalommal, csaknem 300 fővel, táboronként 3-6 fő felnőtt túravezetővel, Pilisben, Balatonon, Dunakeszin, Zemplénben, Mecsekben, Bakonyban, Tátrában.

Ezekre a táborozásokra az ifjúsági szakosztályunk tagjain kívül, 4-5 újpesti általános iskola tanulóit is meghívtuk. 1995-96 években 1-1 alkalommal az ifjúsági szakosztályunk, valamint 5-6 újpesti iskola tanulóinak rész-vétetével tájékozódási túraversenyt szerveztünk. Ezeken a versenyeken 60-80 tanuló versenyzett és mintegy 30 egyesületi tagunk biztosította a pályát, az állomásokat.

Tevékenységünkhöz anyagi támogatást a különböző szervekhez: MTSZ, BTSSZ, Újpesti Önkormányzat, NISZA benyújtott pályázatok révén kapunk. Ezek az összegek - hol több, hol kevesebb - elősegítik a táborozások, versenyek szervezését, a Janda Vilmos kulcsos turistaházunk, a Dunakeszi Sporttelepünk karbantartását, vagyis azt az elénk tűzött cél megvalósítását, hogy minél több embertársunkkal - főként fiatallal -megismertessük a természetbarát mozgalmat, a természet szeretetét és védelmét.

Ünnepi alkalomból egyesületi helyiségünkben képkiállitást szerveztünk, ahol tablókon fényképekkel, dokumentumokkal szemléltetjük a múltat és a jelent.

Mi, akik szüleinktől örököltük a természet szeretetét, a természetbarát mozgalom iránti elkötelezettséget, úgy érezzük, hogy elődeink emlékét azzal tiszteljük leginkább, ha mi is átadjuk ezeket az ismereteket, értékeket az utánunk jövő generációnak.

Dr. Tolnai KláraTermészetbarát Híradó 1996. december
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja