Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete Alapszabálya

1. Általános rendelkezések

2. A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete önálló jogi személy.

3. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezet.

4. A VTBE törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Ügyészség látja el.

5. A VTBE a Vasutas Természetjáró Szövetség és a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség önálló tagszervezete.

6. A VTBE célja

7. A VTBE feladata

8. Szervezési és gazdálkodási feladatok

9. A VTBE tagsága

10. A tagsági viszony keletkezése

11. A tagsági viszony megszűnése

12. A tagok jogai és kötelességei

13. A pártoló tagok jogai és kötelességei

14. A tiszteletbeli tag, illetve elnök jogai, kötelességei

15. A VTBE testületei, tisztségviselői

16. A Közgyűlés összehívása

17. A közgyűlés összetétele

18. A közgyűlés határozatképessége

19. A közgyűlés rendje

20. A Közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

21. A közgyűlés határozathozatala

22. A tisztségviselők megválasztása

23. A VTBE vezetősége

24. A VTBE elnöke

25. A VTBE titkára

26. Ellenőrző Bizottság

27. A fegyelmi bizottság

28. A munkacsoportok

29. A VTBE gazdálkodása, vagyona

30. A VTBE megszűnése

31. A VTBE Szervezeti és Működési Szabályzata, külső megálla podásai és képviselete

32. Záró rendelkezések


A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete honlapja
Az MTSZ, mint szervezet
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja