MTSZ

Vizitúravezető képzés szabályzata

 
A. A vízitúravező képzés általános szabályai:

A vízitúravezető képzést az MTSZ Vízitúra Bizottság által kidolgozott és jóváhagyott tanterv és tananyag alapján kell végezni és a kötelező vizsgarend szerint kell az ismereteket számonkérni. A vízitúrázás veszélyes üzem és ezért a jelen szabályzat betartása kötelező.

B. A vízitúravezető képzés formái:

 1. Középfokú (bronz) vízitúravezetö képzés
 2. Vadvízi túravezető képzés
 3. Nemzetközi vízitúravezető képzés
 4. Tengeri vízitúravezető képzés

A vadvízi (2), a nemzetközi (3) és a tengeri (4) vízitúravezető képzés más országokkal közös rendszerben (más országokkal közösen) történik, ezért a jelen szabályzat csak az I. bekezdésében megnevezett és az MTSZ keretében végzett középfokú (bronz) vízitúravezetői képzésre vonatkozik.

C. AZ MTSZ KERETÉBEN VÉGZETT KÖZÉPFOKÚ (BRONZ) VÍZITÚRAVEZETŐ KÉPZÉS

 1. Tanfolyamszervezés jogosultsága:
  1. Középfokú (bronz) vízitúravezetői tanfolyamot jogosultak szervezni mindazon szervezetek, amelyek a vízitúravezető képzés személyi és tárgyi feletételeivel rendelkeznek. A feltételek meglétét az MTSZ Vízitúra Bizottság köteles ellenőrizni.
  2. Középfokú vízitúravezetői tanfolyamot szervezhet:
   1. egyesület (szakosztály)
   2. helyi, területi szervezet (bizottság, szövetség, országos egyesület)
   3. MTSZ Vízitúra Bizottság
  3. Középfokú vízitúravezetői képesítés megszerzése csak tanfolyam keretén belül elméleti és gyakorlati vizsga sikeres letélele útján lehetséges.
  4. A vízitúravezető képzés személyi és tárgyi feltételei:
   A vízitúravezetői tanfolyamot csak azok a szervezetek rendezhetnek, amelyek az alábbi személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek:
   Személyi feltételek:
  5. Tárgyi feltételek:

  6. Vízi vizsgabizottság összetétele:
   A vízi vizsgabizottság létszáma minden esetben három fő, ezek a következők:

  7. Amennyiben a vízitúravezetői vizsgát megyei bizottság, szövetség, vagy valamely más szervezésre jogosult sportszervezet rendezi, akkor a vizsga elnökét az MTSZ Vízitúra Bizottság vezetője bízza meg (vagy kéri fel). A vizsga elnökének a személyére javaslatot tehet a rendező sportszervezet is, azonban az erre vonatkozó kérelmét a vizsga első napja előtt 30 nappal az MTSZ Vízitúra Bizottságához be kell nyújtania. A. kérelmet az MTSZ Vízitúra Bizottság vezetője bírálja el.

 2. A tanfolyamra való jelentkezés általános feltétele:
  1. szabvány jelentkezési lap kitöltése
  2. úszástudás igazolása
  3. a vizsga évében betöltött 18. életév
  4. d) evezési gyakorlat
 3. A vízitúravezetői képesítés megszerzésének feltételei:
  1. a tanfolyamon való részvétel
  2. eredményes elméleti vizsga (teszt kérdések, Hajózási Szabályzat)
  3. eredményes evezési vizsga - kajak, kenu kielboat közűl választott - két hajónemben (kitűzött vizsgapályán)
  4. gyakorlati túrákon és a táborozásban való részvétel

FÜGGELÉK

A középfokú (bronz) vízitúravezető ismeretanyagának az elsajátítását elősegítő tanfolyam tematikája és az ajánlott óraelosztás terve:

1. Vízitúravezető feladata, jogai és kötelességei: 2 óra
2. Vízek, folyók mechanikája, áramlási alapismeretek: 2 óra
3. Vízek sajátosággai, vízek nemzetközi osztályozása: 4 óra
4. Hazai és nemzetközi vízek jellegzetességei: 4 óra
5. Térképismeret, tájékozódás: 2 óra
6. Túraszervezés, előkészítés: 8 óra
7. Túrák lebonyolítása: 3 óra
8. Vízijárművek karbantartása: 2 óra
9. Egészségügyi alapismeretek: 1 óra
10. Környezetvédelmi, meteorológiai ismeretek: 2 óra
11. Speciális túrák szervezése: 1 óra
12. Hajózási Szabályzat: 2 óra

Vízi gyakorlati túrák:

Evezési gyakorlatok, technikai bemutató: 2 x I napos Vízi gyakorlati vizsga 1 /2 napos.

A középfokú (bronz) vízitúravezetői vizsga vizsgatárgyai és a vizsgán feltehető kérdések száma:

Írásbeli - szóbeli vizsga

1. Vízitúravezető feladata, jogai és kötelességei: 2
2. Vízek, folyók mechanikája, áramlási alapismeretek: 2
3. Vízek sajátosággai, vízek nemzetközi osztályozása: 3
4. Hazai és nemzetközi vízek jellegzetességei: 2
5. Térképismeret, tájékozódás: 5
6. Túraszervezés, előkészítés: 4
7. Túrák lebonyolítása: 3
8. Vízijárművek karbantartása: 2
9. Egészségügyi alapismeretek: 2
10. Környezetvédelmi, meteorológiai ismeretek: 3
11. Speciális túrák szervezése: 2
12. Hajózási Szabályzat: 15
Ősszesen 45 kérdés

Az elméleti és gyakorlati vizsga értékelése

Elméleti vagy szóbeli válaszok értékelése:
     ha a feltett kérdésekre a válaszok 65%-a jó, a minősítés: "megfelelt"
Hajózási Szabályzat értékelése:
     ha a feltett kérdésekre a válaszok 75%-a jó, a minősítés: "megfelelt"

Igazolvány és jelvény

Szervezett természetbarátok részére a túravezetői igazolványt, a túravezetői bízonyítványt a területileg illetékes természetbarát szervezet állítja ki. Nevezettek fokozatuknak megfelelő MTSz túravezetői jelvény megvásárlására és viselésére jogosultak.
Érvényes természetbarát igazolvánnyal nem rendelkezők az eredményes vizsgáról csak túravezetői bizonyítványt kapnak.


Szabályzatok, vizsgakövetelmények
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja