MTSZ

A MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG
OKTATÁSI - KÉPZÉSI SZABÁLYZATA (1999.)

 

I. ALAPELVEK

A szövetség keretében alap-, közép-, és felsőfokú természetjáró képzésre van lehetőség.

Az oktatás-képzés egyaránt szervezhető egyesületi, szakosztályi, területi, szakági és országos szakbizottsági keretekben.

Azt, hogy egy tanfolyamot hol célszerű megszervezni, az határozza meg, hogy hány embert és milyen előképzettséggel rendelkezőeket kell kiképezni (milyen szintű ismeretekkel kell ellátni őket). Továbbá az is, hogy a képzést ellátó szervezetnek milyenek ehhez a lehetőségei személyi, tárgyi, anyagi tekintetben egyaránt.

A tananyag eredményes elsajátítása érdekében ajánlatos tanfolyamot szervezni.

Vizsga csak ott szükséges, ahol valamilyen számonkérhető szövetségi jogosítványt biztosít a képzés. (Pl. túravezető) A vizsga feltétele: a kötelező gyakorlatokon való részvétel!

Az azonos követelmények biztosítása érdekében a helyi vizsgabizottság elnöke csak a szövetség illetékes országos szakági bizottsága által elismert vizsgabiztos lehet!

Az oktatási-képzési rendszer áttekintése

A leggyakoribb képzési fajták:
Alapfokú
  Általános
  térképolvasói a, b, -, F
táborozási a, b, -, F
elsősegélynyújtó a, b, c, F
Szakági
  barlangjáró I. a, b, -, K
gyalogos a, b, -, A
magashegyjáró a, b, c, A
sziklamászó a, b, c, K
magashegyi sziklamászó a, b, c, K
téli-magashegyi -, -, c, K
sítúrázó a, b, c, A
túrakerékpáros a, b, -, A
vízitúrázó a, b, -, A
Középfokú
  Túravezető képzés    
  ifjúsági (gyalogos) a, b, c, K
gyalogos (bronz) a, b, -, K
kerékpáros (bronz) a, b, c, K
a, b, c, K
vízi a, b, c, K
Vezetőképző és szaktanfolyamok
  barlangjáró II. -, -, c, K
szakosztályvezető -, b, c, F
bizottságvezető (felelős) -, b, c, F
táborvezetői a, b, c, A
technikai, útjelző -, b, c, F
versenybírói -, b, c, K
Felsőfokú
    ezüstjelvényes szövetségi túravezető -, b, c, K
magashegyi túravezető -, b, c, K
nemzetközi túravezető -, -, c, F
barlangi túravezető -, -, c, K
barlangi mentő -, -, c, K
hegymászó oktató -, -, c, K
hegyi mentő -, -, c, K
vizsgabiztos -, -, c, KII. TÚRAVEZETŐ KÉPZÉS

A túravezetői vizsgáztatás általános szabályai

 1. A túravezetők vizsgáztatását a Magyar Természetbarát Szövetség (továbbiakban MTSZ) Elnöksége által jóváhagyott szabályok alapján kell végrehajtani.
  Az eredményes vizsgákat elősegítő tananyagokat, tanfolyamok szervezéséhez szükséges módszertani anyagokat és tantervi javaslatokat központilag kell közreadni.
 2. A túravezető képzés fokozatai:
  1. ifjúsági - vizsgával szerezhető meg
  2. bronzjelvényes - vizsgával szerezhető meg
  3. ezüstjelvényes szövetségi - vizsgával szerezhető meg
  4. Az aranyjelvényes túravezetői fokozat pályázat útján érhető el.
 3. A vizsgabizottság legalább 3 tagú.
  Elnöke: a rendező szervezetnél szélesebb hatáskörű természetbarát szervezet által megbízott olyan képzett vizsgabiztos, aki a vizsga fokozatánál magasabb, a szakágnak megfelelő túravezetői képesítéssel rendelkezik.
  Tagjai: a rendező szervezet által megbízott, legalább a vizsga fokozatának és szakágának megfelelő képesítéssel rendelkező személyek.
  Vizsgaszervező csak vizsgabiztos lehet.
  Amennyiben a vizsga előtt tanfolyamot szerveztek, akkor célszerű, hogy a tanfolyam vezetője tagja legyen a vizsgabizottságnak.
  Túravezetői vizsgát szervezhet minden olyan természetbarát szervezet, amely az előírt vizsgabizottságról gondoskodni tud.
 4. A túravezetői vizsgákra való jelentkezés általános feltételei:
  1. szabvány jelentkezési lap kitöltése
  2. egészségi alkalmasság  
 5. A túravezetői képesítés általános feltételei:
  1. a túravezetői fokozatnak és a szakág sajátos feltételeinek meg kell felelni
  2. a gyakorló túrákon, táborozásokon való részvétel
  3. eredményes elméleti és gyakorlati vizsga
 6. Ifjúsági túravezetői képesítést sajátos feltétele:
  1. 14-18. életév között szerezhető meg
 7. A bronzjelvényes túravezetői képesítés sajátos feltétele:
  1. a.a vizsga évében betöltött legalább 18. életév
 8. Az ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés sajátos feltételei:
  1. a szakágnak megfelelő bronzjelvényes túravezetői képesítés
  2. a vizsga évében betöltött legalább 21. életév
  3. a jelentkezést megelőző 3 évben évente a szakág által meghatározott számú túra igazolt vezetése
  4. MTSZ tagság
 9. Az aranyjelvényes túravezetői fokozat megszerzésének feltételei:
  1. legalább 5 éve megszerzett ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés
  2. kitöltött szabvány pályázati lap benyújtása
  3. a pályázat benyújtását megelőző 3 évben
  4. az eseménynaptárban meghirdetett területi, országos, illetve nemzetközi rendezvények szervezésében és lebonyolításában több alkalommal részt vett, vagy területi, országos hatáskörű szervezetek valamely szakbizottságában legalább 4 éve tevékenykedik
  5. a természetjárás területén legalább 5 éven keresztül rendszeres szakirodalmi vagy oktatói tevékenységet fejt ki
  6. szakosztálya és a megyei/budapesti kerületi bizottság (szövetség) vagy a BTSSZ pályázatával egyetért
   A pályázatokat az MTSZ illetékes szakági bizottsága bírálja el és az MTSZ Elnöksége hagyja jóvá.
 10. Egyéb szövetségi túravezetői vizsgák
  1. Ezüstjelvényes magashegyi túravezető
   Az általánostól eltérő szabályok:
  2. Barlangi túravezető képesítés feltételei:
   1. a jelentkezés évében betöltött legalább 18. életév
   2. eredményes barlangjáró I. vizsga
   3. eredményes barlangjáró II. technikai vizsga
   4. MTSZ tagság
   5. legalább 3 éves barlangjáró gyakorlat
 11. Nemzetközi túravezető
  1. legalább ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés
  2. legalább egy középfokú nyelvvizsga
  3. MTSZ tagság
  4. nyilvántartásba vételét kéri 

Egyéb tudnivalók:

 1. Az egyes túravezetői vizsgák tematikáját az illetékes országos szakági oktatási szervezetek készítik el. Összehangolásukról az illetékes szakági titkár gondoskodik. Tananyagokat, módszertani anyagokat és tantervi javaslatokat az összehangolt tematika figyelembevételével a szakágak dolgozzák ki.
 2. Az ifjúsági túravezetői vizsgákat a bronzjelvényes túravezetői vizsgákra vonatkozó szabályok szerint kell lebonyolítani.
 3. Az ifjúsági túravezetők 18. életévük betöltése után kérhetik a bronzjelvényes túravezetői címet és jelvényt. A kérelmeket a lakóhely szerint illetékes területi bizottsághoz (szövetséghez) kell eljuttatni, amelynek tartalmazni kell a szakosztály/egyesület igazolását arról, hogy az ifjúsági túravezetői vizsga letétele óta a kérelmező rendszeres túraszervezői/túravezetői tevékenységet fejtett ki.

A túravezetői képesítés elismerésének külső formái

 1. túravezetői vizsgabizonyítvány:
 2. túravezetői igazolvány:
 3. túravezetői jelvény:

A túravezetői vizsgák ügymenete (adminisztrációja):

 1. A túravezetői vizsgát, lebonyolítása előtt 30 nappal korábban kell bejelenteni az MTSZ illetékes szakági bizottságának, amelyhez csatolni kell a gyakorlati vizsga adatait (útvonalvázlat stb.), valamint a vizsgaszervező nevét.
 2. A túravezetői vizsgát követően a névjegyzék alapján 3 példányban kell elkészíteni a vizsgajegyzőkönyvet. A vizsgabizottság elnöke és a tagok által aláírt jegyzőkönyv egy példányát az illetékes természetbarát bizottságnak (szövetségnek), egy példányát az MTSZ illetékes szakági bizottságának kell megküldeni a vizsgát követő 14 napon belül.
 3. Bronzjelvényes vizsgák esetén a túravezetői jelvényeket a vizsga bejelentésekor kell igényelni az MTSZ illetékes szakági bizottságától.
 4. Ezüstjelvényes vizsgákra minden esetben a megbízott vizsgaelnök viszi magával a túravezetői jelvényeket.

III . EGYÉB KÉPZÉSEK

Barlangász képzés

A tanfolyamok tematikáját és a vizsgák rendjét az MTSZ Barlang Bizottsága határozza meg.

Hegymászó képzés

A tanfolyamok tematikáját és a vizsgák rendjét a MTSZ Hegymászó Bizottsága (MHK Elnöksége) határozza meg.

Vizsgabiztos képzés

 1. A vizsgabiztosok képzése az MTSZ szakági bizottságai által szervezett tanfolyam és vizsga keretében történik.
 2. A tanfolyam lehet bentlakásos vagy levelező.
  Levelező tanfolyam esetén kötelező konzultációt, valamint a vizsga előtt gyakorlati foglalkozást tartani.
 3. A jelentkezés általános feltételei:
 4. A tanfolyam indítását az MTSZ hivatalos körlevelében a területi szervezetek részére a kezdés előtt 3 hónappal közzé kell tenni, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 5. Az eredményesen vizsgázott hallgatók "vizsgabiztosi igazolvány"-t és bélyegzőt kapnak, valamint bekerülnek az MTSZ "Vizsgabiztosok névjegyzéké"-be.
 6. A képzés tematikáját és a vizsga rendjét az MTSZ illetékes szakági bizottsága határozza meg.

IV.

Ettől a szabályzattól különleges esetekben az MTSZ illetékes szakági bizottságának egyedi írásbeli engedélye alapján lehet eltérni.

Jóváhagyta az MTSZ Elnöksége az 1999. június 12-i ülésén.Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja