TUDNIVALÓK A KERÉKPÁROS TÚRAVEZETÖI VIZSGA SZERVEZÉSÉHEZ

A vizsgáztatás legalább öt tagú vizsgabizottság elött történik. A bizottság tagjai: vizsgaelnök, vizsgaszervezö, KRESZ-biztos, gyakorlati vizsgán további két állomásvezetö és egy KRESZ ellenör (lehet a KRESZ-biztos is). A vizsga elnöke vizsgabiztosi, a vizsga szervezöje vizsgabiztosi és kerékpáros túravezetöi képesítéssel rendelkezzen. A vizsgabizottság tagjait a rendezö szervezet bízza meg. Vizsga elméleti és gyakorlati részböl áll. Az bocsátható vizsgára, aki legalább négy (túranap) gyakorló túrán részvett.

KRESZ VIZSGA

Sikeresnek minösül a vizsga, ha a vizsgázó a kérdések több mint kétharmadára elfogadható választ ad. Sikertelen teszt vizsga esetén a vizsgaelnök és a KRESZ-biztos egyetértésével szóbeli vizsgára bocsátható. SIKERTELEN KRESZ VIZSGA esetén a jelölt a vizsga további részén nem vehet részt.

ELMÉLETI SZAKMAI VIZSGA

történhet a vizsgaszervezö döntésétöl függöen, részben vagy egészben kérdés vagy teszt-feladat formájában, ÍRÁSBAN. A kérdések (feladatok) száma legalább 45 és legfeljebb 66 kell, hogy legyen. 1/3-a általános túravezetési ismereteket, 2/3-a szakági ismereteket öleljen fel. A válaszokat 1-3 pont között kell értékelni. MEGFELEL az jelölt, aki 2/3 + 1 elfogadható választ adott. Az írásbelin nem megfelelö eredményt elérö jelölt, a vizsgaszervezö és a vizsga-elnök együttes döntése alapján szóbeli vizsgára bocsátható. Aki az elméleti vizsgán nem felelt meg, gyakorlatból nem vizsgázhat.

GYAKORLATI VIZSGA

elöre kijelölt vizsgapályán történik, ami "akadálypálya" jellegü. Hossza a terepviszonyoktól függöen 25-40 km és legalább 1/3-a terep kell, hogy legyen. A jelöltek vezértérkép alapján, saját maguk rajzolják be a térképükre az útvonalat.

A vizsga müszaki szemlével kezdödik.

A MÜSZAKI SZEMLE során (gépátvétel) ellenörizni kell a kerékpárok müszaki állapotát, a KRESZ tartozékokat. A gyakorlati vizsgán a jelölt addig nem indulhat, ameddig a kerékpárja az elöírásoknak nem felel meg.

A pályán legalább KÉT ÁLLOMÁST és HÁROM PONTOT kell elhelyezni. Az állomásokat és a pontokat a vizsgázók által ismert módon kell megjelölni. Egyes állomásokon az alábbi feladatköröket kell biztosítani:

TÁJÉKOZÓDÁSI ellenörzö állomás:

Az állomást szerkesztéssel kell megadni, terepszakaszon kell kijelölni, oly módon, hogy az állomásról láthatósági és más tájékozódási feladatok megoldhatók legyenek (irányszög mérés, távolság becslés, láthatóság, tereptárgy azonosítása térkép segítségével stb. Egy jelöltnek csak egy feladat!) Értékelés 1-3 pontig.

MÜSZAKI ellenörzö állomás:

(Célban is felállítható.) Ezen az állomáson egyszerü müszaki feladatokat (nyereg, fék, váltó beállítás, tömlöcsere) kell az állomáson biztosított gépen végrehajtani. Értékelés 1-3 pontig.

KRESZ ellenörzö pont

Olyan helyen kell kijelölni, ahol lehetöleg bonyolultabb közlekedési helyzetet kell megoldani. Helyes megoldás esetén a vizsgázót nem kell megállítani. Téves helyzetmegítélés vagy nem a KRESZ-nek megfelelö viselkedés esetén a jelölt leállítandó és a vétség súlyától függöen 1-5 közötti büntetö pontokkal kell súlytani.

Az ELLENÖRZÖ PONT olyan megjelölt pont, ahol személyzet nincs, az ott létet zsírkrétával, vagy más módon kell igazolni.
Ellenörzö állomás és a KRESZ ellenörzö pont nem, egy ellenörzö pont viszont kihagyható.
Ellenörizni kell (bármely állomáson történhet) az elsösegélycsomag, minimális víz, valamint a gépéhez való javító- és szerszámkészlet meglétét. Megléte esetén elsö-segélycsomag és szerszámkészlet esetén + két-két, víz esetén + 1 pont.

NEM FELEL MEG az a jelölt, aki nem szintidön belül teljesíti a pályát.
(A szintidöt 12 km/óra átlag + feladat végrehajtás alapján kell megállapítani. Az állomáson történö estleges többlet várakozást az állomás vezetö külön igazolja. Ha a jelölt általa elhárított müszaki hiba miatt a szintidöt túllépi, akkor az idöt nem kell figyelembe venni.

Ugyancsak nem felel meg az a jelölt, aki valamely állomáson 0 pontot ér el, vagy az összesítésben a KRESZ büntetö pont levonásával 1 pont alatt végez.

Ha a jelölt vizsga közben önhibáján kívüli balestnél intézkedik, a gyakorlati vizsga további része alól mentesül.

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgát önhibájából nem tudja teljesíteni, akkor a gyakorlati vizsgából más alaklommal pótvizsgát tehet.

Vizsgabizonyítvány csak a valamennyi részvizsgán megfelelteknek adható.

Elfogadva 1996 május 25-én.

Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége
oktatási bizottság
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Magyar Természetbarát Szövetség honlapja