Tudnivalók a vasúti kedvezmény igénybevételéről

Kivonat a MÁV szabályzatából. Megjelent A Természetbarát Híradó 1996. januári számában.

6.szakasz
I. Sportolók és természetjárók kedvezménye

Igényjogosultak
1., A versenynaptárban kiirt versenyre, hivatalos túrára utazó

utazási kedvezményt vehetnek igénybe.

Kedvezmény mérve
2., A kedvezmény mérve 50 %

Létszám
3., A sportolók, természetjárók csapatonként és sportáganként legalább 4, leg- feljebb 30 fős csoportokban utazhatnak. Ebből legfeljebb 5 fő lehet a közre- működő.
A játékvezetők, versenybírák egyénileg utazva is igénybe vehetik a kedvezményt.

Igazolás
4., A kedvezmény igénybevételéhez a 3 példányos, sorszámozott, az illetékes sportszövetség által aláírt, bélyegzőlenyomattal ellátott Sportutalvány 2 példányát kell a vasúti pénztárhoz benyújtani. A Sportutalvány egyik példányát a vasút bevonja, a másikat a kiadott menetjegyek mellékleteként visszaadja. Az igényjogosultság igazolásához a sportszervezet által rendszeresített, a tagsági vi- szonyt tanúsító igazolványt kell kérésre felmutatni.

Érvénytartama
5., A Sportutalvány alapján váltott menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra kiszolgáltatott teljesáru menetjegy érvénytartamával.
A menetjeggyel - az odautazás a rendezvény kezdetét megelőző nap 0 órától kezdhető meg, a visszautazást a rendezvény zárását követő nap 24. órájáig be kell fejezni.

Elszámolás
6., A Sportutalvány alapján a vasút 20 főig egyéni jegyet, 21 főtöl csoportos űrjegyet szolgáltat ki. A kedvezményesárú menetjegy vonaton nem szolgáltatható ki.

Eltérő útvonal
7., Az utalvány alapján vagy egyszeri útra, vagy menettérti útra váltható menetjegy. Az oda és a visszaúton eltérő útvonalra is kérhető az elszámolás.

Útmegszakítás
8., A kedvezményesárú menetjeggyel az utazás nem szakítható meg.

Felelősség 9.,
A kedvezmény jogtalan igénybevételéért a sportszövetség anyagi felelősséggel tartozik.


A SPORTUTALVÁNYOK BESZERZÉSE

Az első Sportutalványokat tagegyesületeink, amennyiben az 1995. évi érvényesítési díjjal elszámoltak és 1996 ra legalább 10 szervezett termeszetbarát után az érvényesítést elvégezték, valamint eseménynaptárukat leadták, az érvenyesítést végző területi szervezeteinktől szerezhetik be.

Minden további utalvány csak a korábban kiadott utalványok megfelelő reszének leadása után kapható!

Új tagszervezetek a Belépési Nyilatkozat és az 1996 évi eseménynaptár leadásával, 10 szervezett természetbarát érvényesítése után juthatnak az első Sportutalványhoz. A. Sportutalványok önköltségi áron kerülnek forgalomba.


Utazás (vasút, határátlépés)
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja