Outward Bound

Outward Bound

Az egyesület bemutatkozik

 

Az Outward Bound rövid története

Az OUTWARD BOUND a legnagyobb, legrégibb kaland alapú oktatási rendszer a világon. A képzési rendszer alapelméletét Dr. Kurt Hahn német származású, Angliában tanító reformpedagógus dolgozta ki. Az OUTWARD BOUND a II. Világháborúban a folyamatos támadásoknak kitett brit tengerészek lelki tréningjeként indult. Maga a név is erre utal, az OUTWARD BOUND az angol matróznyelvből származó szímbólikus fogalom, amely azt a szituációt írja le, amikor a hajó - hosszas előkészületek után - kifutásra kész, vitorlákat bonthat új célok felé.

A képzés mára egy modern önfelefedező, önfejlesztő programmá vált. A világ 40 országában létezik OUTWARD BOUND iskola - Kanadától Hong Kongig - ugyanazzal a céllal, hogy fiatalok fizikai és szellemi felkészülését segítse.

Magyarországon 1990 óta létezik OUTWARD BOUND képzés. Az első évek a felkészülést szolgálták, a tevékenység 1995-ben kapott komolyabb lendületet. Mára kiépült egy működő és értékeket közvetítő képzési központá.

Az Outward Bound szellemisége

Kurt Hahn az élménypedagógiai rendszerét bizonyos "leépülési jelenségek" ellentételezéseként dolgozta ki. Ilyenek:

Dr. Hahn "ellentételezése", pedagógiai élményterápiája a következő elemeket tartalmazza:

Fő cél az önbizalom, önbecsülés, vezetői képességek, csapatmunka, a kölcsönös empátia fejlesztése, a közösség szolgálata és a környezet iránti érzékenység.

A fő gondolat az embereket értékformáló tapasztalok elé állítani. A tanulás és megértés feltétele a kihívások megtapasztalása, a döntéshozatal, felelősségteljes cselekvés, a képességfejlesztés, a csapatmunka.

Minden OUTWARD BOUND képzés tartalmaz ügyességi és erőnléti edzést, egy-két hosszabb expedíciót, egy önálló gyakorlatot, egy szolgálati feladatot és egy marathoni számot. Hangsúlyt kap az önálló fejlődés, a csapatmunka, az együttérzés és a szociális felelősség fejlesztése.

Az OUTWARD BOUND hisz a különbözö etnikai, gazdasági, szociális hátterűek keveredésének hasznában.

Kikhez Szól az OUTWARD BOUND

Elsősorban a 16 - 26 éves fiatalok - városi fiatalok, hátrányos helyzetű, és veszélyeztetett fiatalok. Az ilyen esetekben létfontosságú lehet, hogy felismerjék a közvetlen felelősségüket tetteikért, nem csak az Outward Bound-on belül, hanem mindenhol. Felnőttek: bár a programok eredetileg fiataloknak indultak, el kell ismerni a felnőttek jogos igényeit. Hivatalnokok: kommunikációs, és vezetői tapasztalatokat fejlesztendő. Fizikális problémákkal küszködők: bebizonyosodott, hogy a rokkant emberek az elvártnál sokkal többre képesek, és kitűnő hatással vannak az egészségesekre is.

Az OUTWARD BOUND oktatási elvei

Személyiségformálás az élménypedagógia segítségével

Valamennyi földrészen több mint 40 iskolaszerű létesítményt köt össze az OUTWARD BOUND, amely arra törekszik, hogy a természetsportok eszközeivel segítse a személyiség formálását. A rá jellemző élménygazdag, rövid idejű nevelési program tartalmában és elveiben Kurt Hahn német reformpedagógus felfogásán alapszik, aki évek hosszú során, szakaszosan alakította ki azt, ami napjainkban sajátos személyiségépítő OUTWARD BOUND élménypedagógiaként jelenik meg.

Klasszikus élménypedagógiai program fiatalok és felnőttek számára

Az OUTWARD BOUND iskolák kínálata Kurt Hahn élménypedagógiájának négy klasszikus elemén alapul: a testedzésen, a mentőszolgálaton, a projekteken (tematikus programokon) és a kirándulásokon, expedíciókon.

Élményorientált, minősítő, környezetvédő - életre szóló folyamat

Az OUTWARD BOUND tanfolyamok nagymértékben kielégítik a résztvevők sokszínű igényeit - ezzel kulcsélménnyé válnak számukra. Olyan alapkészségeket közvetítenek és edzenek, amelyek a legkülönbözőbb területeken, így pl. az iskolában és a munkában is felhasználhatók. A személyiségépítés - miként a továbbképzés egésze - az egész életet végigkisérő folyamat, ezért elkerülhetetlen volt, hogy a OUTWARD BOUND kínálata fokozatosan a felnőttek számára is kibővüljön. Ezen túl az intenzív természeti élmények hozzájárulnak az OUTWARD BOUND tanfolyamok keretei között az ökológiai szemlélet formálásához.

Hozzájárulás a szociális neveléshez

Az OUTWARD BOUND tanfolyamokon a valóságot és az eseteket nem szimuláljuk, hanem pedagógiailag szervezett körülmények között sajátíthatók el a tudnivalók. Az OUTWARD BOUND tanfolyamok eredeti, valóságos élményeket közvetítenek, amelyekben a résztvevők sokféle helyzetben szerezhetnek tapasztalatot saját személyiségükről. A kudarcokban és a gyakori váratlan sikerélményekben egyaránt megtapasztalt személyes felelősség éppúgy hozzájárul a tudatos énkép kialakulásához, mint az újonnan létrejövő csoportokban a viselkedés, a személyes helyzet változásai.

Egy korszerű curriculum

Az OUTWARD BOUND nem egzotikus kaland, hanem személyiségépítés, amely az élménypedagógia (a teljes megélés) elvei és a modern curriculum-tervezés (a feltételek, célok, tartalmak és módszerek együttes áttekintése, tervezése) alapján alakítunk ki, szervezünk meg pedagógiai tudatossággal.

Kínálat ifjúsággal foglalkozók és fiatalok részére

Az OUTWARD BOUND tanfolyamok elsődlegesen a szociális tanulást szolgálják. Az OUTWARD BOUND olyan képzési forma, amely nem egyes részterületekre korlátozódik, hanem az egész ember alakítása iránt elkötelezett, ezért a szakmai, az iskolai és az iskolán kívüli képzés metszéspontján helyezkedik el.

Biztonságos ajánlat

Valamennyi OUTWARD BOUND tevékenységben elsődleges a résztvevők biztonsága. Ezt szolgálja a folyamatosan korszerűsített biztonsági rend és a munkatársak állandó képzése.

Az OUTWARD BOUND Magyarország felépítése

Az Outward Bound Magyarország Egyesület nonprofit szerveződés, nem célja gazdasági profit létrehozása, csupán egy minél színvonalasabb oktatás megvalósítása. Minden erőforrását és eszközét ezen cél érdekében használja fel.

A szervezet központja Budapesten található, a Magyar Természetbarát Szövetség székhelyén. Önálló e-mail címe: owb@freemail.c3.hu. Képzéseit az ország különböző tájain, a természetben valósítja meg. Saját iskolával egyelőre még nem rendelkezik, bár hosszabb távon cél ennek létrehozása.
Németh Imre
elnök
Csáki Roland
ügyvezetőA Természetjáró Fiatalok Szövetsége hírei
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja