Kútágasra szállott a sas

 

Kútágasra szállott a sas,
Engem babám ne csalogass!
Csalogatott engem más is,
Náladnál szebb virágszál is.

Itt, itt, itt, itt, amott, amott,
Ki rózsája megyen amott?
Vagy az enyém, vagy a másé,
Vagy a kedves cimborámé.

Élek, élek, minek élek,
Ha egy madártól is félek!
Ha egy madár az ágra száll,
Bennem a vér talpig leszáll.Daloskönyv
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja