Egy vasárnap felöltöztem

4/4 

Egy vasárnap felöltöztem,
Kimentem a kantinba,
Azt kérdezte ja kantinosné,
Sör kell-é vagy pálinka?

Sem sör nem kell, sem pálinka,
Szép lány köllene, ha volna!
Lányom is van, de kökényszemű,

Küldje ki hát, kocsmárosné,
Hadd nézzek a szemébe,
Tud-e szépen kacsingatni
Huszonhármas baka szemébe?Daloskönyv
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja