Már mikor én

4/42/4 

Már mikor én tizennyolc éves voltam,
Már én akkor házasodni indultam.
Tizenkét szép lánya volt egy anyának.
Mind a tizenkettőt kértem magamnak.

Az elsőnek kicsi voltam, az volt baj.
A másiknak csalfa voltam, az volt baj.
Harmadiknak, hogy a szemem kéket nyit.
Negyediknek kacsintásom nem tetszik.

Ötödiknél: miért nincs édesanyám.
Hatodiknál: Mért nem jöttem paripán.
Hetedik a pipafüstöt nem állja.
Nyolcadikat lebeszéli mamája.

Kilencedik: Miért nincs édesapám.
Tizediknél: mért nem jöttem hamarább.
Tizenegyediket anyja nem adja.
Tizenkettedik nem mén férjhez soha.

Így már nékem házasodnom nem lehet,
Szomorúan kell élni életemet.
Beizenem a budai bírónak:
Írasson be engemet katonának.Daloskönyv
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja