MTSZ

A Magyar Természetbarát Szövetség
kiemelkedően közhasznú szervezet
bemutatása

A Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) 1987-ben vált le az állami sportirányításról, és lett önálló jogi személyiségű, országos hatókörű társadalmi szervezet. Az MTSZ egyesületeknek a szövetsége, bírósági bejegyzési száma: 49/1988. Kiemelkedően közhasznú szervezet besorolásunkat 1998. január 1-től kaptuk meg. Tagjai: természetjáró (túrista) tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, természetbarát (túrista) szakosztályokat működtető egyesületek, diáksport egyesületek, valamint természetjárással rokon jellegü tevékenységet folytató egyéb társadalmi szervezetek. Ma a legnagyobb létszámot tömörítő ilyen jellegű szerveződés. A tagszervezetek száma 500-600, a tagszervezetekben működő szervezett (igazolvánnyal rendelkező) természetbarátok száma több mint 40.000 ember. Többségük fiatal. A Magyar Természetbarát Szövetség olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik, és ezek szellemében működik; magát a demokratikus civil társadalom szerves alkotórészének tekinti. Jelvénye a hagyományos nemzetközi természetbarát jelvény, amelyben a kézfogás a barátságot és az összefogást, a stilizált hegy-rajz és a három havasi rózsa a természet szeretetét és védelmét szimbolizálja.

A MTSZ az alábbi értékeket vállalja és vallja:

A fentiekből fakadóan elutasítja az életkor, nem, nemzetiség (etnikum), iskolai végzettség, foglalkozás, társadalmi állás, politikai, eszmei, vallási meggyőződés alapján való kirekesztést és kizárólagosságot; a nézeteltérések erőszakos megoldását; azt a szemléletet, amely a természetet kizárólag mint erőforrást veszi tekintetbe. A szövetség az 1873 óta alakult magyar természetjáró (turista) szervezetek hagyományainak folytatója és ápolója.

Az MTSZ célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását.

A Magyar Természetbarát Szövetség tagja a Nemzetközi Természetbarát Szövetségnek (Naturfreunde Internacionale /NFI/), és az Európai Vándorszövetségnek /EWV/. Az NFI több kontinensre kiterjedő, 600.000 embert tömörítő szervezet, amely a környezetvédelem, a természetjárás és a békemozgalom területén tevékenykedik. Az EWV az Európát behálózó, összefüggő jelzett turistaút-hálózat kiépítésén és fenntartásán dolgozik. Hazánkat három nemzetközi turistaút keresztezi (E4, E7, E3), ezek kialakítását a Magyar Természetbarát Szövetség végzi. Ugyancsak a szövetség gyalogtúra bizottsága koordinálja az országban meglévő további 11.000 km jelzett turistaút fenntartását is. Szervezetünk e munkával is segíti a túravezető nélkül, kevés tájékozódási és térkép ismerettel rendelkező kirándulni, túrázni szerető tömegeket a természet biztonságos megismerésében, a természeti környezet megszerettetésében, értékeinek felismerésében és védelmében.

A szövetség tevékenysége gyalogos-, kerékpáros-, vízi-, barlang- sí-, valamint hegymászó túrákra terjed ki. E szakági tevékenységen kívül Természetvédelmi Szolgálatot (TeSZ), szálláshely információs szolgálatot (TÜSZ) is müködtet. A Természetvédelmi Szolgálat elsősorban önkéntes természetvédelmi őrséget jelent. A TeSZ a Nemzeti Parkokkal, és Természetvédelmi Igazgatóságokkal, valamint az Erdőgazdaságokkal tart szoros kapcsolatot, velük egyeztetve ad a hétvégeken önkéntes szolgálatot. Évente, visszatérően szerveznek természetvédelmi táborokat.

Tagszervezeteink rendszeresen szerveznek bemutató és ismeretterjesztő túrákat, táborokat. A TÜSZ, önkéntesekből álló szálláshellyel kapcsolatos információs szolgálat, rendszeresen gyűjti, karbantartja és közreadja a természetjárás és iskolai kirándulások céljaira megfelelö szálláshelyek címeit és főbb jellemzőit. Rendszeres heti ügyeletet tart, amikor is személyesen vagy telefonon ad felvilágosítást az érdeklődőknek. Évről-évre összeállítja, és a Szövetség kiadja az idöszerű szálláshely-katalógust. Évente visszatérő rendezvények a különféle találkozók. Ezek között vannak korosztályi események, mint a Természetjáró Gyerekek Országos Találkozója (TEGYOT), vagy a Természetjáró Diákok Országos Találkozója (TEDOT) épp úgy, mint szakági találkozók, amilyen a Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója, vagy az Országos Hegymászó Találkozó és a Kerékpáros Természetbarátok Országos Találkozója.


A Szövetség ifjúsági szervezete a Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) is az MTSZ központjában található. Félfogadás: kedden és csütörtökön 14-18 óra között.
A Magyar Természetbarát Szövetség elnöksége a turista szálláshelyek kialakítására és fenntartására létrehozta a TERMÉSZETBARÁT HÁZAK alapítványt.
Számlaszáma: (Budapest Bank Rt.) 10102086-15035702-00000007
A szállásjegyzéken kívül rendszeresen kiad a Szövetség a természetjárást elősegítő módszertani könyveket, füzeteket, térképeket, képzési anyagokat, amelyeket a szervezett természetbarátok az MTSZ Központjában önköltségi áron szerezhetnek be. Havonta megjelenik a Természetbarát Híradó című újság, amely rendszeresen tájékoztat a Szövetség életéröl, az elnökségi ülésekről, időszerű eseményekről, rendezvényekről, a legújabb természetjárókat érdeklő kiadványokról, jogszabályokról. Rendszeresen közöl élménybeszámolókat, túraleírásokat, ismeretterjesztő cikkeket környezetvédelmi és más érdekes információkat.

Valamennyi szervezett természetbarát természetjáró biztosítással rendelkezik, amely a túrák során netalán bekövetkezö balesetekre terjed ki.


HOGYAN LEHET VALAKI SZERVEZETT TERMÉSZETBARÁT?

Mivel a Szövetség egyesületek szövetsége, ezért a tagjai az egyesületek. Tehát keresni kell egy tagegyesületet, amelyikbe be lehet lépni és ott kell jelentkezni. Ilyenek működnek, iskolákban, munkahelyeken és - önálló civil szervezetként - a lakóhelyeken. Ezekről közvetlen felvilágosítást a területi szervezetek tudnak adni. A természetbarát igazolványhoz szükséges 1 darab igazolványkép és 24 Ft, valamint az egyesületi tagdíj, ami egyesületenként változó és magában foglalja a szövetségi járulékot is. Ez felnött keresönél évi 100, nyugdíjasnál 60, ifjúságinál 40 Ft.


A Magyar Természetbarát Szövetség, mint szervezet
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja