A Naszály barlangjainak irodalomjegyzéke:
 

1, Antal József (1995): A Naszályi-víznyelőbarlang. (Kézirat)
2, Antal József (1995): Jelentés a Romhányi-rög területén, valamint a felsőpetényi tűzállóagyag-bányában végzett barlangtani
kutatásokról. (Kézirat)
3, Antal József (1995): Kiegészítés az 5221-es és az 5222-es terület barlangkataszteréhez. (Kézirat)
4, Dr. Dénes György — Szentes György (1957): Barlangok a csővári Várhegy oldalában — Tájékoztató 1957 júl.-dec
p.35.
5, Ézsiás György (1996, 1997): A Naszályi-víznyelőbarlang feltáró kutatása. — A Troglonauta csoport jelentése.
6, Gánti Tibor (1953): A nagyszáli cseppköves barlangokról — Pestmegyei Természetjáró Ért. 4. sz.
7, Gánti Tibor (1957): A naszályi karszt — Hidrológiai Közlöny 1957; 37. évf. 4sz.
8, Gánti Tibor (1957): A barlangok keletkezésének kémiai vonatkozásai — Hidrológiai Közlöny 1957; 37. évf. 3sz.
9, Gánti Tibor (1984): Eltűnő szigetek.
10, Leél-Őssy Sándor (1952): Morfológiai vizsgálatok a Vác környéki triász rögökön — Földrajzi Értesítő. I.évf. 2. füz.
11, Nyerges Miklós (1989): A Vác környéki triász rögök — A Naszály. — Acheron csoport jelentése 1989 p.116.
12, Nyerges Miklós (1989): A csővári rög barlangjai — Acheron csoport jelentése 1989 p.120.
13, Nyerges Miklós (1991): Barlangok a Duna balparti triász rögökön. (Kézirat)
14, Nyerges Miklós (1989): Nézsa környéki karsztjelenségek — Acheron csoport jelentése 1989 p.124.
15, Ozoray Gy. - Láng G. (1957): Karsztjelenségek a Csővári-rögcsoportban. — Tájékoztató júl.-dec p.36.
17, Taródi Péter (1974): Jelentés a Vörös Meteor T.E. Központi csoportja 1974 évi munkájáról.