Csővári 2. sz. barlang
Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Cserhát; Csővár; 5222
Hossza: 16,3 m
Mélysége: - m
Bejárat tszfm: - m
Kép: A Csővári 2. sz. barlang bejárata.


16,3 m hosszú. Első felmérését a Budapesti Vörös Meteor S.K. barlangkutatói végezték benne 1958 jan. 5-én, majd 1978-ban az FTSK csoport is feltérképezte és később 1989-ben az Acheron csoport részletesen feldolgozta a terület barlangjait, köztük ezt is.

A Vár-hegy csúcsán lévő Várromtól DK-re 100-120 m-re található egy sziklafal aljában, az I. sz. üregtől keletre 50 m-re. A Várhegyet felső triász mészkő (karni) és dolomitos szaruköves mészkő (nóri) alkotja.
A szaruköves mészkő réteglapjai mentén kifejlődött széles, lapos üreg, melynek végpontját a réteglapok összezáródása képezi. Feltűnő benne a kőzet erős porlódása. A barlang kialakulása valószínűleg hévizes eredetű.

A régi térképekkel összehasonlítva a felmérési pontatlanságon felül is mutatkoznak eltérések, amelyek arra engednek következtetni, hogy a barlang K-i végpontján bontási kísérlet történt. Ennek köszönhetően a barlang 2-3 m-el lett hosszabb. E kutatásoknak írásban nyoma nincs. Az É-i végponton a kőzetdőlésnek megfelelő járat végén kb. 1,5 m-t tovább látni és a vizsgált időszakban erős kifelé áramló huzat volt érezhető.