József-hegyi 2-3. sz. barlang

Szinonima:  József-hegyi 2. sz. barlang,  József-hegyi 3. sz. barlang
Helye, kataszteri száma: Budai-hegység;
Hossza: 105 m
Mélysége: -39 m
Bejárat tszfm: - m  


1991 nyarán kötötték össze a 3-as sz. barlangból a 2 sz. barlangba jutva.
A kettő együtt -39 m mély és kb. 105 m hosszú. Befoglaló kőzete felső-eocén korú bryozoás budai márga.

József-hegyi 2. sz. barlang
-39 m mély és kb. 80 m hosszú
1986 március 17-én a Bp. II ker. Józsefhegyi út 20-24. szám előtt az úttesten egy napok óta törött 10 cm átmérőjű főnyomócső megjavítása miatt (180-240 m3/óra vízvesztés miatt) a Vízművek feltörte az aszfaltot, ami aló több méter magas vízoszlop tört fel. A helyén kb 10 m3-es üreget találtak. A víz a hiba elhárításáig akadálytalanul folyt el a barlangban.
Másnap Adamkó Péter és Berhidai Tamás barlangkutatók vezetésével megkezdődött a feltáró kutatás. 10 nappal később (márc. 28.) este 9-kor a -8 m mély kutató akna alján lévő 5 m-es vágatból nyílt meg a tovább vezető út. Akkor 35 m hosszban járták be és a lépcsőzetesen mélyülő barlangot, aminek a végén egy 2-4 m magas, 10 m hosszú termet találtak. Ez a felszín alatt 20 m-re húzódott. A teremben látszólag 1,5 magasan felgyűlő víz jelentős mennyiségű iszapot hagyott maga után. A szép ásványkiválásokkal (gipsz, kalcit, aragonit, barit) és hévizes oldásformákkal tarkított lejtős teremből (később Péntek-terem, a megtalálás napja okán) DDK felé tovább bontották a barlangot és egy 12 m mély függőleges kutatóaknát ástak le, ami helyenként nagyobb szabad légteres (gömbfülkeszerű) üregeket harántolt, majd végül egy 6-8 m hosszú lejtős folyosóba végződött a bontás. Másfél hónappal később (1986 május 11-én készült el) a Péntek-terem mennyezetére (járda alatt) egy másik mesterséges kútgyűrűzött új bejáratot nyitottak és a feltáró beszakadást az úttesten eltömedékelték. A főnyomócső az új bejárat nyitásakor igénybevett nagyméretű gépek okozta rezgés miatt ismételten eltört. A víz 2 órán keresztül folyt a barlangba (és az úton), mire helyrehozták a hibát Vízművek szakemberei. A víz másfélszeresére növelte a kútgyűrűk mellett az új bejárat méretét, amit el kellett tömni. A befolyó anyag nagy részét megfogta a Péntek-terem depója, de a lefolyó víz átáztatta az egész barlangot. Szerencsére a mélyebb részeken nem végzett nagyobb pusztítást. A bontás összesen kb. 100 napon át tartott, aminek végső stádiumában már 7-8 ember volt szükséges az üledék kitermeléséhez.
A József-hegyi-barlang (BM-folyosó, Mézesmadzag) kb. 60 m-re közelíti meg járatait, de azt egy töréses zóna határolja délről.

József-hegyi 3. sz. barlang
-15 m mély és 25 m hosszú. 6 m-es bejárati aknája egy 4x6 m-es terem oldalába torkollik, amiből egyetlen DK felé tartó, lejtős 15 m hosszú járat indul ki.
1990 augusztusában a Bp. II ker. Józsefhegyi út 20-24. szám előtt az úttesten egy csőtörés helyén nyílt meg a bejárata. A nagymennyiségű víz akadály nélkül folyt el a felszín alatt. Az elfolyó víz több köbméteres üreget alakított ki, melyből a kitöltés a mélybe távozott és feliszapolta a járatokat. A Vízművek elhárította a hibát, és félig betemette a bejárati gödröt homokkal. 1991-ben a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság megbízást adott a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó Sportegyesületnek, miszerint állapítsák meg, hogy milyen irányban folyt el a víz a barlangban. 1991 január-februárjában kézi és gépi erővel megkezdődött a feltárás, amit nagymértékben akadályozott a munkagödörben húzódó nagyfeszültségű és távbeszélő vezeték, valamint a nagynyomású vízvezeték. Eközben a Vízművek az utca teljes hosszában a főnyomócső cseréjébe kezdett (a barlangkutatókkal nem egyeztetve), ami során többször eltörték a régi víznyomócsövet és két alkalommal is megtelt vízzel a barlang. A rengeteg víz ismét akadálytalanul folyt el, de tetemes mennyiségű anyagot sodort be a járatokba. Ezután a Kinizsi Csoport felhagyott a kutatással. 1991 nyarán rövid bontással a Kinizsi kutatói összekúszható járatot létesítettek a 3-as sz. barlang korábban megsuvadt végpontjából a 2 sz. barlangba (-15 m-es mélységben).
A hatalmas 4-5 m mély munkagödör évekig nem került lezárásra és egyre jobban felszakadt az oldala (1992 dec.). A biztonságos kútgyűrűs barlangbejárat kialakítását 1993 végén a Kinizsi Csoport végezte el a II. kerületi Önkormányzat megbízásából, mely csaknem 3 millió Ft-ot igényelt. 1994-ben 75 000 Ft-os bírság megfizetésére kötelezte a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság a Kinizsi Csoportot, az engedély nélküli bejárat kiépítésért (?!).


<< budai