Gouffre Lonné Peyret

(Franciaország, Pireneusok, PSM területe)

Hossza: 1700 m

Mélység: -717 m (régi adatok)

Túraidő: 12 - 15 óra be és kiszereléssel

Megközelítés: A PSM síállomástól a Spanyolországba vezető úton kell elindulni. El kell haladni a VÁM-osok szállása előtt (chalet des Douanes) és folytatni kell az utat a PSM gerince felé. 500 m-rel odébb az út elhalad egy sziklakibúvás mellett. Rögtön utána jobbra van az Issor tanya, 50 m-re az úttól. {Ott finom sajtot árulnak. Tavaly (95) fa táblára volt kiírva FROMAGE.} Az út szélén lehet leparkolni a kocsikat. Ehhez kérdezzük meg a tanya gazdáját. El kell indulni az ösvényen, ami a tanya mellett elhalad és egy nagy mélyedés (töbör) felé halad. Ez az út 200 m-t halad így az első kis rétig, aminek a jobb oldalán karros sziklák találhatók. Az ösvény átvezet egy karros sziklakerítésen. Ezen nem kell átmenni, hanem egy kicsivel előbb meg kell keresni a sziklán egy diszkrét jelzést. Ez a jelzés vezet a GL 102-hez 150 m-re ettől. / Régi jelölés T 102/

A GL 102-es aknarendszer: A GL 102 a legjobb megközelítés a patakos ághoz. Kevésbé nagy és kevésbé vizes aknákkal, mint a GL 4, nem olyan szűk, mint a GL 80 és egyenesen a patakos ágba vezet a GL 4 hosszú meanderei helyett. Ez a nyerő (királyi) út! Ezen kívül az út egyértelmű a 317 m-nyi aknarendszeren, melyet két északi hasadék határoz meg. Az első akna - 20 m-ig szűk, majd -35 m-nél ketté ágazik. -30 m-nél északra kell fordulni, hogy a jó oldalon ereszkedjünk tovább. A másik oldal - 50-nél zsákutca. - 38 m-től - 50 m-ig két szűkületen haladunk át, majd egy tágas 50-es aknához érünk. Az alján (-88) egy R5 és egy P 13 vezet a hasadék rövid beszűküléséhez. Ezen az úton egy aknasorhoz érünk 5, 20, 14, 19, 16 és 17 m. Közben nem szállunk le a kötélről. A 17-es akna lejutása jelenti az egyetlen szűk részt. -200 m-en indul egy tág meander melyet egy R5 oszt meg. 10 m-rel odébb a meander alján át egy 102 m-es aknába jutunk. A beszállás a meander kanyarulatához tartozik. Az egyetlen helyen, ahol a meander alja elég tág az átmenethez. 2 m-nyi szűkület után 54 m ereszkedés következik a szabadban, majd egy R3 és R5 m-es letörés és egy P39 m-es ereszkedés fal mellett. A 3 m-es letörésnél meg kell osztani, mert felfekszik a kötél. -317 m-en a 102-es akna alján egy omladéklejtő vezet a tágas főágba. A GL 4-es meandere 100-el feljebb az ellenkező oldalról érkezik.

Aknarendszer felszerelése (nem pontos)
P 34, P 50 C 110 (C 50 + C 60) 
R 5, P 13 C 25 
- 211 m-ig C 150 
P 102-es akna előtti meanderhez R5 C 8 
P 102 C 120 (C 60 + C 60) 
Nittfül kb. 23 db 
Heveder 3 db 

Járat - 500 m-ig

Innen indul a vízszintes szakasz az első Káosszal. Ezen át kell menni és a bal oldalán kell keresni egy kisebb felső járatot. Ezzel megkerüljük a patakokat, amit egy R4 m-es letöréssel érünk el ismét. Néhány méterrel később a patak eltűnik és egy kövek közti út levezet az első nagy terembe. Ezen a 170 m hosszú termen főként a baloldalon haladunk végig. A patak a terem második felénél jelenik meg. A terem végét egy 8 m-es vízesés jelzi. Ezt egy jobb oldalra telepítendő kötélhíddal és 6 m ereszkedéssel kerüljük ki. A vízesés lábánál indul egy 250 m hosszú tágas folyosó a Titánok-káosza. 30 m-en át a patakot követjük majd a folyosó bal fala mentén haladunk. Az útvonal nem mindig egyértelmű. Praktikus lehet egy 10 - 15 m-es kötél, hogy egy-egy veszélyes lemászást, vagy az omladék közti hosszas keresgélést elkerüljük. A folyosó második fele nem olyan széles (maxi. 15 m) és egy letöréssel, majd egy hirtelen jobb kanyarral végződik. A kövek közti mászással a letörést meg lehet kerülni, de egyenesebb és gyorsabb leereszkedni. (10 - 15 m, nem függőleges) / Erre nem emlékszem. szerintem mi nem használtunk kötelet.{ Balázs Béla }/. 50 m-re ettől egy bal kanyar bejut egy újabb fosszilis folyosóba. Ez 15 - 20 m széles és 350 m-rel később éri el a patakot. Ennek a járatnak a környékén van egy 10 m-es letörés, amelyet balról meg lehet kerülni. Kicsit később egy lemászás levezet a patakhoz, amely kis vízesésekben folytatódik. 100 m-en át nincs gond a haladással. Utána a patak befolyik egy szűk és alacsony járatba. Hamarosan elérünk egy mély medencét, ahol szükséges lenne a pontonnier. Ezt azonban el lehet kerülni egy kövek közti felmászással azon a helyen, ahol a járat elkezd beszűkülni. Így feljutunk egy 100 m-es felső járatba, ami a medencét megkerüli. A patakot egy-egyre szűkülő járatban érjük el. Itt a légáramlás érezhető lesz és hamarosan elérünk egy újabb medencét. Ez a " Behajózó " (Embarcadere). - 500 m-en vagyunk.

Felszerelés:
Első teremhez C 10 
a 8 m-es vízesés jobb oldali letöréséhez C 15 
Titánok-káoszához 20 
Nittfül kb. 5 db 
Heveder 2 db + 2 db coinceurs 
Tartalék C 15? 

Behajózástól a Stix-teremig (-500 m-től -717 m-ig)

Innen indul az út a Stix-teremhez mely az előző járathoz képest sokkal problémamentesebb lesz. A barlang jellege jelentősen változik. Fel kell húzni a pontoniereket és mindent vízhatlanul elcsomagolni. 200 m-en át egy medencesoron haladunk majd a patak jobbra eltűnik. Nem sokkal egy 6 m-es letörés teteje előtt érünk ki a vízből és ez egy újabb és mélyebb medencesorba vezet. Helyenként víz alatti párkányokat kell keresni. Ez a medencesor egy medencével ér véget, melybe jobbról vízeséssel folyik be a patak. Ezen a nagy medencén a jobb oldali fal mentén lehet csónak nélkül áthaladni. Itt elég jók a fogások, hogy kellően a víz felett tartsuk magunkat, még ha néhány méteren a lépések hiányoznak is. (Természetesen a később nélkülözhetetlen csónakot is lehet használni). A medence után a legszebb szakaszhoz érünk. 500 méteren át a patakot követjük zúgók és medencék sorozatán át egy újabb mély medencéig. 100 méterrel az első (vízeséses) medence után jobbra egy tágas részben indul egy fosszilis járat. Ezen néhány kellemetlenebb zúgót kell kikerülni. Ennek a szakasznak a vége felé egy Cde 6 m-es vízeséses letörés igényelhet kötelet nagy vízhozam esetén. Kicsit lejjebb - 580 m-en van az egész járatot elzáró mély medence. 10 méter hosszú, de csónak elengedhetetlen. Lejjebb nem lesz már szükség rá. Rögtön ez után egy lapos járat, majd néhány méternyi tágasabb vezet a Nagy-káoszhoz mely 300 m hosszú és 20 m széles. Itt az omladék tetején haladunk. A kulcsátjáró egy kicsit több mint 100 méterre van. Jobbra le kell menni, kőtömbök között haladni, és a túloldalt felmászni. Nem szabad lemenni a patakhoz, amit magunk alatt hallunk! VIGYÁZAT! VANNAK ROSSZ ÉS ÉLETVESZÉLYES JELÖLÉSEK! A terem második fele egy erős, jobb oldali lejtővel végződik. Jól jöhet egy kötél! Ennek a lejtőnek az alján újra elérjük a patakot. Kb. 100 m-en át Követjük, ahol eltérünk egy alacsony járatban. A folytatás balra néhány méter magasan található. Először egy képződménydús, szűk részen haladunk, majd egy nagyon kaotikus, fosszilis járatba jutunk. Az omladék tetején maradunk. 150 m-rel odébb leereszkedünk a patakhoz, de lehet a fosszilis járatban is haladni. Az aktív járat jobb, még ha 80 m-t is kell megtennünk egy alacsony járatban, ahol 1 m-es a víz. Ezeknek a vizes járatoknak a végén átmegyünk egy omladékon és 200 m-nyi aktív járaton át beérünk a Stix-terem tetejébe. A Stix-terem olyan, mint a közeli Verna-terem, csak kisebb (110 x 130 x 40) és nem olyan monumentális, de egy fárasztó út és nem egy táró végén állunk. Ez a barlang legmélyebb része (ezen leírás szerint). Alig 100 m-re van az Arphidia-barlang egyes járataitól, de egyelőre nem ismeretes összeköttetés. Felszerelés: csónak? 25 m húzókötél C 12 az első R 6-hoz C 15 Cde 6 C 20 a Nagy-káosz végéhez? VIGYÁZAT! Nagy vízhozamnál (árvíznél) -500 és 600 méter között a barlang ÉLETVESZÉLYES!

GOUFFRE LONNÉ PEYRET aknarendszere
Hely Ereszkedés - mászás hossza Kötél-, felszerelésigény Rövid leírás 
1. P 36 (P 34) C 45 N 5 db Szűkület EK (Előző Kötél) 
2. R 2, P 50 C 65 N 4 db Hev. 1 db EK 
3. P 5, P 13 C 25 N 3 db MC 5 m -106 m szűkület 
4. R 5, P 20 C 35 N 6 db EK 
5. P 14, P 19 C 45 N 5 db Y + inga - 12 m-en 
6. P 14, P 16 C 45 6 db Széles meander 
7. P17 C 30 N 4 db MC 5 m - 
8. R5 C 10 N 3 db - 
9. P54 C 65 N 5 db EK 
10. P47 C 65, N 5 db EK 
Vízszintes, aktív vizes járat (gumiruha szükséges !!!)
Hely Ereszkedés - mászás hossza Kötél-, felszerelésigény Rövid leírás 
11. MC C 10 m - 
12. P8 C12 N 3 db Vízesésnél 
vissza