Schwer-Höhlensystem vagy Batman-Höhle (Nehéz-barlang)

 <<-- Ausztria
 
Koordináták:Salzburg ÖK 94 (4814) BMN-M31: RW 445 625, HW 267 275, SH 1842 m (A 10) /másik cikkböl/
Hossz:6101 m
Mélység:-1219 m
Magasság:Hd. 960 m, Dachsteini mészkö
Fekvés:Rotwand ("vörös fal") közelében, tőle keletre a hasadékokkal szabdalt "Schwer" nevű karrvidéken. (Schwer = nehéz)
Általános jellemzés:

A barlang a Schneeloch ("Hólyuk") barlanghoz hasonlóan három részre tagozódik:

  1. Egy nagy termeket és vízszintes folyosókat tartalmazó öreg szintre, amely 1550 és 1650 m-es tengerszint feletti magasság között van
  2. Egy aknákból és kanyonokból álló levezetö rendszerre, amely ma is aktív és mind a felsö, mind az alsó szinteken egészen a karsztvízszínig (625 m tengerszint felett) vezeti le a csapadékvizet.
  3. Mély folyosórendszerre, (kb. 800 m), amely csekély kiterjedése ellenére megfelel a Schneeloch barlang alapnívójának.
Bejárási útmutató:
  1. Bejárati szakasztól az óriási termekig 37 m-es akna a rendszer egyetlen bejárata. Ezt további, 18, majd 45 m-es aknák követik. Itt (100 m mélyen) két irányba lehet továbbmenni. Északi irányban kisebb átjárók után egy hatalmas dóm tetején levő lyukba érkezünk, amelynek talpszintjébe egy 75 m-es szabad ereszkedés visz. A 30-40 m széles, 100 m-nél hosszabb terem itt 232 m mélyen elzáródik, délnyugati irányban azonban egy tágas folyosóban folytatódik, ez is hamarosan kőomlásban végződik. Ha a terem fölött átmegyünk, egy északi irányba tartó kanyonba jutunk, amely egy 25 x 40 m-es terem után egyre szűkül, amíg -293 m-en (=1651 m tengszt. f.) járhatatlan lesz. Kis keresztmetszetben erős huzat van. Vissza a bejárati akna alá. Jobbra kb. délre vezet egy kis homokos folyosó lefelé mintegy 10 m-t, és hamarosan egy újabb hatalmas terembe, a Grossen Saal-ba ("nagyterem") jutunk. 100 m hosszú, max. 50 m széles, és 15-20 m magas terem eléri a Trümmerdom-ot ("rom terem"), amely a nyugati irányban egy 50 m mély vak aknában végződik. Egy további vak aknákból álló kereszteződés és egy 10 m-es tereplépcső zárja a járatlabirintust, folytatását.
  2. Grossen Saal - Laschenskyhof (bivak): A Grossen Saal elején levö elágazás egy hatalmas folyosóba vezet, amely eleinte homokos és háromszög jellegű, később kaotikussá válik, majd egy gigantikus kanyonként a Rotwand ("Vörös-fal") alá vezet. Számos elágazást látunk, amelyek még részben felfedezetlen aknákba, és oldalvást egy-egy nagy szifonba vezetnek. Ezen kereszteződések egyike, egy folyosóablak egy 8 méter mély tereplépcső fele magasságában 150 m-en vezet be a "megkönnyebbült törpék" járatrendszere. Egy agyagos járat egy ácsolat (?) után hamarosan kettéválik: Balra egy 4 x 3 széles háromszögprofil erősen emelkedik és egy erősen huzatos kanyon vágja ketté, jobbra egy öreg kanyon hamarosan kettéválik, a bal variáns egy még nem járt aknába ér, a jobboldali ág egy hatalmas járattal van összeköttetésben (7 x 10 méter), amely újból többször elágazik. Egy agyagos letörés és egy kürtő várja a csodálóit. Vissza a főjáratba. -190 m-en (=1650 m tsztf) nyílik egy hátramenő óriásalagút, délnyugati irányban lefelé halad, majd egy széles letörésben végződik, "kövérek melltartója", amely 67 m-es letörés. Lent egy szerteágazó járathálózat halad tovább, amelyet nemigen kutattak, és nincs felmérve. A főjárat északkelet felé halad. A 10-15 m széles lapos folyosó falain jól látható a rétegződés, amelynek a lejtését követi. -200 m-en egy gyorsan süllyedő járatba billen a folyosó, a Chnibule-Scacht vezet a mélybe. Az aknaszáj egyik elágazása egy nyugati-déli irányban enyhén ereszkedő járatba visz, amely 1660 m magasságban, omladékban végződik. A Chibule-akna utáni kanyonszerű erősen lejtő folyosó újabb 20 m-t letörik "Oxigénschacht" majd elkeskenyedik és egy keresztirányú óriási alagút oldalába szájadzik balkonszerűen. A 6 m-es ereszkedés után jobbra - keletre - elérjük a Latschenskyhof bivakot, amely egy agyagteraszon van. Északnyugatra egy impozáns járat 80 m magasba megy, majd egy 50 m hosszú, 20 m magas 25 m széles csarnokba jut. A déli végén egy töredezett hasadék erős szelet okád. Itt a Röth felső részei alatt vagyunk 40 m-rel.
  3. A bivaktól a Boeing-aknán keresztül a mély kanyonokig: az agyagpadtól laposan délkelet felé tart a járat, és 1540 m-en egy letörésben végződik. (A kutatók véleménye szerint ez a járat és a vízgyűjtő ismeretlen folytatása szintén a Röth barlangba vezet.) Itt elhagyjuk ezt a barlangrészt, aknákon és meandereken keresztül ereszkedünk egyre lejjebb. Először egy viszonylag tágas, fosszilisnak számító kanyon ereszkedünk 39 m-t több fokozatban. Ez utolsó letörést egy háromszög keresztmetszetű járat követi, majd több kisebb ereszkedés következik. 428 m-en egy kisebb teremben 8 m-t fölfelé kell másznunk, hogy a folytatást elérjük, ezután az aknaméretek erősen megnőnek. A vízesés a borotvapengén törik meg, (Gilette) majd a Papik-akna következik (49 és 43 m) majd a hatalmas Boeing-aknába érünk, amelynek alja 205 m-rel van a teteje alatt (747 m mélyen, 1100 m magasan). A lejtés innen kevésbé meredek, 30 fok körüli, a K-ÉK irányú járatokat azonban szokás szerint néhány kis ereszkedés szakítja meg, mialatt a víz a gyakran járhatatlan víznyelőkben folyik el. Át kell jutnunk néhány szűkületen, elérjük a "Grossen Kluft"-ot ("nagy szakadék"), majd a Gemüsescüssel-Meander ("Zöldségestál-meander") következik -1065 m-en. Ez egy nyomasztó járat, amely 45 fokos lejtésben ereszkedik, és szűk keresztmetszete miatt rendkívül árvízveszélyes. Az egyenes csőjárat -1105 m-en egy agyagos szifonszerűségben végződik. Az előbb említett cső elején -1066 méteren az 1982-es árvíz valószínűleg egy agyag-kavicsdugót tört át, így vált lehetővé a mélyebb részekbe való lejutás.
  4. Az aknák aljától a karsztvízszínig:A víz által kipucolt akna egy széles, erodált járatba vezet, amely nagy árvizek nyomait örzi, és K-ÉK iránytól Déli irányig kanyarog. 30 m után megy egy út a Raufbold-kanyonba amely egy idő után aknasorozatba megy át (21,26,9 és 10 m). Az utolsó aknában, egy kútszerű mélyedésben vetjük meg a lábunkat, amely a feltorlódó barlangi patak miatt veszélyes. Kevéssel egy szifon után egy akna következik, amely hordalékkal van tele, ezért járhatatlanná vált. Itt van a barlang legmélyebb pontja -1219 m-en (623 m tsztf. magasságban).
Hidrológia:

A bejárati aknákban, nedves időben néhány kis vízfolyás látható, amelyek a nagy járatokban a tetőről jövő zuhanyt formálnak, majd a meanderekben újból eltűnnek. Csak a kanyonzóna elején lesz belőlük erecske, majd patakocska, amely a mélyebb zónák felé egyre növekszik, és a Papik-aknában már kifejezetten veszélyes lehet. A vízhozamot itt 3-7 l/sec-ra becsülik. Helyenként humuszlerakódások észlelhetők.

Kb. 1000 m mélységben (850 m tsztf.) az árvízbetörések életveszélyes méreteket öltenek. A főág vízhozamát 1983. aug. 11-én 2-3 köbméter/sec-ra becsülték. Sem az eredet, sem az elfolyás nem követhető tovább. A barlangi patak délnyugati irányban, feltételezhetően víznyelőkön keresztül lép ki. Bár a jelenleg ismert barlang csupán a "Schwer" karrvidék felső részét csapolja le dolináin és aknáin keresztül, a barlangi patak főágának lényegesen nagyobb vízgyűjtőterülete van. Ebben a földalatti eldorádóban még nagy meglepetések várhatnak a barlangkutatókra.

Huzatviszonyok: A barlang nyáron befelé húz, 100 m mélységben rövid ideig tartó szélfújások lehetségesek. A nagyobb járatokban is huzat uralkodik, még a nagyobb mélységekben is érezhető a szél. Egyetlen kivétel az 500 m körüli zóna, ennek az oka vagy mélyebben fekvő bejáratokban keresendő, vagy jelentős részben a vízesések, okozta turbulenciákban.

--------
Részlet egy francia kutatási naplóból

Groupe Speleologie Excursionnistes Marseillairs 16, Rue de Rotonde, 13001 Marseille

Fordítás (franciáról németre): Walter Goedicke LVfHK Salzburg

Általános Az expedíció a következő célokat tüzte ki:

Vízszintes bejárat felkutatása A szomszédos Röth-barlanggal való kapcsolat felderítése

Résztvevök: Összesen 6 résztvevö volt, a kutatóút 20 napig tartott BONIFAY Yves, COUDERC Remy, GARRONE Roger, MISTRE Christian, NAVARRETTE Olivier és SEVEAU Arnoult.

Napló

Indulás Franciaországból éjjel történt, mivel egy erdőtűz volt Franciaországban. Utolsó éjszaka Franciaországban, 4 óra alvás a szabadban Beutazás Svájcba. Miután átkutatták a kocsinkat a kutyákkal is felszerelt vámosok, továbbutaztunk Salzburg felé. 03.00-kor érkeztünk Salzburgba. Hideg szél emlékeztetett arra, hogy elhagytuk a mediterrán klímát. 9.00 óra körül felkerestük Trixie-t. Szivélyes fogadtatás után közölték velünk, hogy egy másik francia csoport dolgozik a Röth-ben. Elsö serpa-túra 25 kg felszereléssel fejenként, majd visszaereszkedtünk a völgybe. Vacsora után alvás sátorban. Felkelünk, esik ... 2. serpa-túra 20 kg/fő felszereléssel. A 2. táborban erősödő esőben verünk sátrat. Remy a Roßberghütteben tölti az éjszakát. A fő feladat a szállítás és a tábor kiépítése szélben és esőben. Délelőtt a barlangászfelszerelések összeszedése. Két csapat indul beszerelni 12 és 14 órakor. 15 ill. 20 óra után jövünk ki fáradtan. Az idő szép. Az idö jó, szárítjuk a felszerelést. Remy és Yves élelmiszer beszerző túrára indulnak, péntek éjjel érnek vissza. Ez alatt két csapat leszáll. Christian és Olivier kimásznak egy aknát, amely a nyugati meanderböl felfelé tart. Kapcsolatban lenne a Gnom Levitant-tal?... 200 m meander kutatása és felmérése. Arnoult és Roger elérik a Südnetzes ("Déli hálózat") végét. Fotótúra a "Criee"-be (?) Szombaton 6 és 8 óra között érünk ki 14-16 órás túra után. Remy és Yves megmásszák a Scheiblinngkogel-t. Este mindannyian Salzburgba utazunk, Remy elutazik vonattal. Pihenőnap, turistaprogramok. Sóbányák, egy Kelta múzeum Halleinben. Heidi és Ausobsky meglátogatása. Vacsora Halleinben, éjszakázás a Winterfall mellett. Reggeli Offenscheffau-ban, élelmiszer-utánpótlás beszerzése. A kutatáshoz két csoport áll össze: Arnoult és Christian a "Chibule" aknáit másszák, és felmérik a "Labirnth der Zwerge"-t ("törpék labirintusát"). Túraidő 15 óra. Olivier, Roger és Yves a Criée-terem alsó felét kutatják, és egy folyosót, amely kivezet a teremböl. Ezt mi "Data-System"-nek hívjuk ("adatrendszer"). 18 óra a föld alatt. Esik. Mászások a törpék labirintusában. Újabb felfedezés a Laschenskyhof folyosóban, és a folyosó felső fele. 12-14 óra a föld alatt, péntek reggel 8. 00 és 10. 00 között értünk ki. Táborbontás, költözés a Röth kutatásához. Felfedezőtúra a Grat-ba. Egy 38 m-es akna átkutatása. Utolsó serpa-túra a régi táborból a Röth-höz. Megint esik. Menedékházban töltjük a napot. Érkezés Pascal-tól és Chantal-tól 89. Aug. 2./3./4. szerda, csütörtök, péntek

Tovább havazik. Feladjuk a tábort, lemegyünk a völgybe és hazautazunk

 

Tapasztalatok:

Úgy tűnik, hogy a nagy folyosókat megfelelően átkutatták, további kutatásuk nem célszerű. Mégis lehetséges volt újat találni függőlegesen felfelé és lefelé.

Ha ennek az expedíciónak az eredményét nézzük az elég szűkös, (780 m felmérés, abból 300 m új járat), ennek oka a kis létszám, 4 leszállás, és a rossz idő volt.

Ez az expedíció lehetővé tette számunkra, hogy klasszikus stílusban kiépíthessük ezt a barlangot, és pillantást tehessünk egy barlangba, amely a világ egyik legnagyobb lehetőségének számít.

vissza>>>