Schneeloch ("hólyuk") (1511/7)

<<-- Ausztria

Koordináták: Salzburk Ök 94(4814) BMN-M31: RW 444 850, HW 267 950 (A10), SH 1615

Hossz: 3765 m

Mélység: 1101 m (+132, -969)

A Schneeloch Dachsteini mészkőben keletkezett. Jelenlegi ismereteink szerint két ága van: a nagyobbik, felszínközei ág délnyugati irányban emelkedik, a kelet-nyugat irányú kanyon- és aknarendszer pedig kifejezetten mély barlangi rendszert alkot, amely a karsztvízben is megártózik. A felszín közelében találunk cseppkövet, az aknarendszer alsó részein agyagszifonok alakultak ki, a legmélyebb részeken kőgörgeteges kitöltés jellemző. A 15 m széles bejárat 250 m-re délnyugatra van a Kuchelberg legelőjétől. A bejárati csarnok hátsó részén a talapzati jég erősen megolvadt, szabaddá téve egy meredeken lefelé tartó jégalagutat, amely egy réteges karros járatba szájadzik. Egy csarnokban, keleti irányban ágazik el az aknarendszerhez vezető járat. A nagy Giganttunnelen ("Hatalmas alagút") keresztül keleti irányban a Piknikhalle-ba ("Piknik-csarnok") jutunk, amely a barlang legnagyobb terme. Nyugati irányban egy omladékon meredeken felfelé tartva elérjük a Harnischhalle-t és a Sandtunnel-t ("Páncél-terem" és "Homok-alagút"). További omladékmászások és a függőlegesen felfelé tartó Koekebak-schluf vezet a Schneeloch legmagasabb pontjához (+132 m), amely a Rawete-Gang - ban van, amely ismét omladékban záródik. A Piknikhalléból kiinduló, majd egy km után újból oda visszatérő Großen Rundgang ("Nagykörút"), amelyet szakadékok által aláomlasztott csőjáratok jellemeznek, elérik a huzatos Knirps-aknákat, és egyéb oldalágakat, amelyek még felfedezöikre várnak. Az aknarendszer egy kanyonnal, majd a Schmetterling-aknákkal kezdődik (öt függőleges akna max. 42 m). A 90 m-es WAKS-akna cső alakú, -290 m-ig jut le. A 100 m hosszú és helyenként igencsak szűk Roboter-kanyon eléri az aktív szakaszokat. A 45 m mély Verrenkerten-Scachts ("kificamodott aknák) környékén és a Polski Biwakban végződő Heimstraße kanyonja ("Otthonos utca") után még feltáratlan részek vannak. A további termekben és kanyonokban alkalomadtán agyagszifonokon kell átjutnunk. A termek -550 m után méretesebbekké válnak. A 35 x 15 m-es Today-Night-Fever-Saal ("ma éjszakai izgalom terme") után, amely a Wasserfälle der zwei Damen ("vízesések a két némberhez") nevű helyen végződik, egy irányváltás következik dél felé, a Vanille-Scokolade-Scacht 40 m mély ereszkedése utáni csatornákról azt feltételezik, hogy a Kochelberg-Windlochs barlang legmélyebb részeiből származnak, mivel ennek a vízszintes távolsága ide csak mintegy 300 m. A -800 m utáni szakasz rendkívül bonyolult, a -954 m-en levő szifonok elérik mind a Verrückten System-et ("Eszeveszett-rendszer"), mind a déli irányban elágazó Zyklotrons nevű algutat, amelynek méretei a 8 m-es átmérőt is elérik, hossza 1/4 km. Lehetséges, hogy az 1.5 km-re északkeletre fekvő Winnerfallhöhle (1511/4) barlanggal kapcsolatban állnak ezek a járatok.

vissza>>>